X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 72 / 173

636 views

0 shares

0 downloads

0 comments

72 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – Per Processor

Licenčný model: Procesorová licencia

Táto sekcia sa vzťahuje na produkty uvedené nižšie (produkty s hviezdičkou alebo označením LM nájdete aj v sekciách B a C). Vzťahuje sa aj na produkty, ktoré pridávame na základe licenčného modelu do Zoznamu produktov.

1.

BizTalk Adapter Pack 2.0

2.

BizTalk RFID 2009

3.

BizTalk Server 2009 Branch Edition*, I

4.

BizTalk Server 2009 Standard Edition*, I, SH

5.

BizTalk Server 2009 Enterprise Edition*, I, LM, SH

6.

Commerce Server 2009 Standard Edition SH

7.

Commerce Server 2009 Enterprise EditionLM, SH

8.

Forefront Threat Management Gateway, Medium Business EditionI

9.

Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise EditionLM, SH

10.

Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard Edition SH

11.

SQL Server 2008 R2 (licencované v režime Per Processor) Workgroup a Web*

12.

SQL Server 2008 R2 (licencované v režime Per Processor) Standard*, SH

13.

SQL Server 2008 R2 (licencované v režime Per Processor) Enterprise*, LM, SH

14.

SQL Server 2008 R2 (licencované v režime Per Processor) Datacenter*, LM, SH

15.

Visual Studio Lab Management 2010*

A. Všeobecné licenčné podmienky. Pre každý platne licencovaný server máte nasledujúce práva.

I)

Licencovanie servera. Skôr ako spustíte inštancie serverového softvéru na serveri, musíte určiť požadovaný počet licencií a prideliť ich danému serveru.

a)

Určenie počtu požadovaných licencií. Počet požadovaných licencií závisí od celkového počtu fyzických procesorov na serveri (ako je uvedené v možnosti (i) nižšie) alebo od počtu používaných virtuálnych a fyzických procesorov (ako je uvedené v možnosti (ii) nižšie). V prípade vydaní Enterprise príslušného softvéru sa môžete riadiť ktoroukoľvek z týchto možností. V prípade všetkých ostatných vydaní softvéru sa musíte riadiť druhou možnosťou.

i)

Neobmedzená virtualizácia. Na základe tejto možnosti sa počet softvérových licencií požadovaných pre server rovná celkovému počtu fyzických procesorov na tomto serveri. Po určení počtu a pridelení licencií na základe tejto možnosti môžete spúšťať serverový softvér v jednom fyzickom a v ľubovoľnom počte virtuálnych prostredí operačného systému bez ohľadu na počet používaných fyzických a virtuálnych procesorov. Táto možnosť je

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 72 z 157

Document info
Document views636
Page views636
Page last viewedSun Jan 22 21:06:17 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments