X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 74 / 173

620 views

0 shares

0 downloads

0 comments

74 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – Per Processor

počet softvérových licencií pridelených príslušnému serveru.

III)

Spustenie inštancií dodatočného softvéru. Vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému smiete v ľubovoľnom počte zariadení spúšťať alebo inak používať akýkoľvek počet inštancií dodatočného softvéru uvedeného v tabuľke nižšie. Tieto inštancie môžete používať iba so serverovým softvérom. Použitie ktorejkoľvek inštancie so serverovým softvérom môže byť nepriame (prostredníctvom iného dodatočného softvéru) alebo priame.

Produkt

Zoznam dodatočného softvéru

BizTalk Adapter Pack 2.0

Žiadny

BizTalk RFID 2009

RFID Client and Tools

RFID SDK

RFID Mobile

BizTalk Server 2009 Branch, Standard a Enterprise Edition

Pre všetky vydania produktu BizTalk Server 2009

Administration and Monitoring Tools

Schémy a šablóny súvisiace s produktom BizTalk Server

Business Activity Services

Vývojové nástroje

Master Secret Server/Enterprise Single Sign-On

Software Development Kit

MQHelper.dll

Business Activity Monitoring (BAM) Event APIs and Interceptors & Administration Tools

BAM Alert Provided for SQL Notification Services

BAM Client

Windows SharePoint Services Adapter Web Service

Windows Communication Foundation Adapters

SOAP Receive Adapter

HTTP Receive Adapter

ADOMD.NET

MSXML

SQLXML

Business Rules Component

MQSeries Agent

BizTalk RFID Client and Tools

BizTalk RFID SDK

BizTalk RFID Mobile

Len pre vydanie BizTalk Server 2009 Branch Edition

BizTalk Adapter pre SQL Server

Commerce Server 2009 Standard a Enterprise Edition

Adaptéry

Schema Editor

Business User Interfaces

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 74 z 157

Document info
Document views620
Page views620
Page last viewedSun Jan 22 06:43:32 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments