X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 75 / 173

543 views

0 shares

0 downloads

0 comments

75 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – Per Processor

Produkt

Zoznam dodatočného softvéru

Forefront Threat Management Gateway, Medium Business Edition

Forefront Threat Management Gateway Admin Console

Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise Edition

Forefront Threat Management Gateway Enterprise Management Server

Forefront Threat Management Gateway Management Console

Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard Edition

Forefront Threat Management Gateway Management Console

SQL Server 2008 R2 Workgroup, Standard, Enterprise, Datacenter a Web

Business Intelligence Development Studio

Client Tools Backward Compatibility

Client Tools Connectivity

Client Tools Software Development Kit

Management Tools – základné

Management Tools – úplné

SQL Client Connectivity SDK

Microsoft Sync Framework

SQL Server 2008 R2 Books Online

Visual Studio Lab Management 2010

Žiadny

IV)

Vytváranie a ukladanie inštancií na serveroch alebo ukladacích médiách. Pre každú nadobudnutú softvérovú licenciu máte uvedené dodatočné práva.

a)

Smiete vytvárať ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru a dodatočného softvéru.

b)

Inštancie serverového softvéru a dodatočného softvéru smiete ukladať na ľubovoľný server alebo ukladacie médium.

c)

Inštancie serverového softvéru a dodatočného softvéru smiete vytvárať a ukladať výlučne na uplatnenie práva spúšťať inštancie serverového softvéru na základe ktorejkoľvek vašej softvérovej licencie, ako je opísané vyššie (napr. nesmiete distribuovať inštancie tretím stranám).

V)

Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a práva na používanie.

a)

Na prístup sa nevyžadujú žiadne licencie na klientsky prístup (LKP). Pre ďalšie zariadenia sa na prístup k inštanciám serverového softvéru nevyžadujú žiadne licencie LKP.

b)

Redistribuovateľný kód. Redistribuovateľný kód smiete používať spôsobom opísaným v Univerzálnych licenčných podmienkach.

c)

Balíky Management. Softvér môže obsahovať balíky Management. Licenčné podmienky pre príslušné produkty System Center v sekcii Servery – servery na spravovanie týchto práv na používanie produktov sa vzťahujú na používanie týchto balíkov Management.

B.

Výnimky a dodatočné podmienky pre konkrétne produkty.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 75 z 157

Document info
Document views543
Page views543
Page last viewedWed Jan 18 15:09:42 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments