X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 76 / 173

597 views

0 shares

0 downloads

0 comments

76 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – Per Processor

BizTalk Server 2009 Standard Edition:

Sieťové klastre. Serverový softvér je zakázané používať na serveri, ktorý je súčasťou sieťového klastra alebo v prostredí operačného systému, ktorý je súčasťou sieťového klastra prostredia operačného systému na tom istom serveri.

Master Secret Server. Softvér Master Secret Server sa nesmie používať na serveri, ktorý je súčasťou sieťového klastra alebo v prostredí operačného systému, ktoré je súčasťou sieťového klastra prostredia operačného systému na tom istom serveri. Nemôže ho zdieľať viac ako jedno prostredie operačného systému, v ktorom je spustený serverový softvér.

Komponent Office Web Component. Na používanie tohto softvéru sa vzťahujú licenčné podmienky pre komponent Office Web Component v produkte Office Professional uvedené v sekcii Aplikácie pre osobné počítače týchto práv na používanie produktov. 

BizTalk Server 2009 Branch Edition:

Môžete spúšťať inštancie softvéru na licencovaných serveroch iba na koncovom bode internej siete (alebo na okraji svojej organizácie). Môžete tak urobiť na účely spojenia obchodných udalostí alebo transakcií s aktivitami spracovanými na príslušnom koncovom bode. Žiadny licencovaný server nemôže:

fungovať ako centrálny uzol v sieťovom modeli vo forme „osi a lúčov“,

centralizovať komunikáciu v rámci podniku s inými servermi ani zariadeniami ani

automatizovať obchodné procesy v rámci

o

divízií,

o

obchodných jednotiek alebo

o

pobočiek.

SQL Server 2008 R2 Datacenter, Enterprise, Standard, Web a Workgroup:

Záložné Fail-over servery. Pre dočasnú podporu smiete v každom prostredí operačného systému, v ktorom spúšťate inštancie serverového softvéru, spúšťať ten istý počet pasívnych záložných inštancií v osobitnom prostredí operačného systému. Počet fyzických a virtuálnych procesorov použitých v tomto osobitnom prostredí operačného systému nesmie prekročiť počet fyzických a virtuálnych procesorov použitých v príslušnom prostredí operačného systému, v ktorom sú spustené aktívne inštancie. Pasívne záložné inštancie smiete spúšťať na inom ako licencovanom serveri.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné práva uvedené nižšie.

SQL Server 2008 R2 Datacenter:

Napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným v časti Všeobecné licenčné podmienky:

Pre každý fyzický procesor na serveri sa vyžaduje softvérová licencia.

Spustenie inštancií serverového softvéru. Softvér je dostupný len pre servery s dvoma alebo viacerými procesormi. Inštancie serverového softvéru smiete spúšťať len na serveroch s dvoma alebo viacerými procesormi. Serverový softvér smiete spúšťať v jednom fyzickom a v ľubovoľnom počte virtuálnych prostredí operačného systému bez ohľadu na počet používaných fyzických a virtuálnych procesorov. Na licencovanom serveri smiete v ktoromkoľvek prostredí operačného systému spúšťať inštancie vydania Enterprise alebo Standard namiesto vydania Datacenter.

SQL Server 2008 R2 Enterprise:

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 76 z 157

Document info
Document views597
Page views597
Page last viewedSat Jan 21 04:35:41 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments