X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 77 / 173

628 views

0 shares

0 downloads

0 comments

77 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – Per Processor

Napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným v časti Všeobecné licenčné podmienky:

Spúšťanie inštancií serverového softvéru. Ak pridelíte softvérové licencie v počte rovnajúcom sa celkovému počtu fyzických procesorov na serveri, bez ohľadu na počet používaných fyzických a virtuálnych procesorov môžete na serveri spúšťať serverový softvér iba v štyroch prostrediach operačného systému za každú pridelenú licenciu. Na licencovanom serveri smiete v ktoromkoľvek z týchto prostredí operačného systému spúšťať inštancie vydania Standard namiesto vydania Enterprise.

Obmedzenia pomôcky Control Point pre softvér SQL Server. V serverovom softvéri nesmiete naraz registrovať viac než 25 inštancií ľubovoľnej verzie alebo ľubovoľného vydania softvéru SQL Server s pomôckou Control Point.

SQL Server 2008 R2 Web:

Softvér sa smie používať iba na podporovanie nasledujúcich verejných prvkov dostupných prostredníctvom Internetu:

webové stránky,

webové lokality,

webové aplikácie,

webové služby.

Nesmie sa používať na podporovanie obchodných aplikácií (napríklad Customer Relationship Management, Enterprise Resource Management a iných podobných aplikácií).

Visual Studio Lab Management 2010:

Testovacie prostredie. Testovacie prostredie je prostredie virtuálneho operačného systému používané výlučne na účely vývoja a testovania vašich programov.

Určenie počtu požadovaných licencií. Skôr ako nainštalujete testovacie prostredia na serveri, musíte určiť požadovaný počet licencií a prideliť ich príslušnému serveru. Počet softvérových licencií, v ktorých budete spúšťať testovacie prostredia, požadovaných pre server sa rovná celkovému počtu fyzických procesorov na tomto serveri.

Licencovanie servera. Pre každý server, ktorý ste licencovali, môžete (i) nainštalovať a spúšťať ľubovoľný počet testovacích prostredí na licencovanom serveri, (ii) povoliť funkciu Lab Management aplikácie Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010 a priradiť ju niekoľkým testovacím prostrediam na licencovaných serveroch a (iii) používať dodanú kópiu aplikácie SCVMM v súvislosti s licencovanými servermi na účely uvedené v nasledujúcom odseku.

Licenčné podmienky pre aplikáciu Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM). Softvér obsahuje kópiu aplikácie SCVMM. Dodanú kópiu aplikácie SCVMM môžete nainštalovať a spúšťať len s cieľom vytvoriť, nasadiť a spravovať testovacie prostredia, ktoré spúšťate na licencovaných serveroch. Na takéto používanie sa licencie na spravovanie nevyžadujú. Na základe tejto licencie sa neposkytujú žiadne práva pre aplikáciu SCVMM vrátane, ale nie výhradne, akéhokoľvek práva na používanie aplikácie SCVMM v produkčnom prostredí, napríklad na spravovanie virtuálnych produkčných serverov.

Spustenie kópií dodatočného softvéru. Môžete spúšťať alebo inak používať ľubovoľný počet kópií dodatočného softvéru uvedeného nižšie v ľubovoľnom počte zariadení. Dodatočný softvér môžete používať iba s testovacími prostrediami spustenými na licencovanom serveri.

Visual Studio Lab Agent

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 77 z 157

Document info
Document views628
Page views628
Page last viewedSun Jan 22 18:33:04 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments