X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 78 / 173

527 views

0 shares

0 downloads

0 comments

78 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – Per Processor

C.

Prenos licencií v rámci serverových fariem (vzťahuje sa na produkty označené skratkou LM v zozname pred všeobecnými licenčnými podmienkami).

Napriek ustanoveniam vašej objemovej licenčnej zmluvy v rozpore s tým, ktoré práva na používanie sa vzťahujú na používanie softvéru, sa tieto práva na používanie vzťahujú na používanie softvéru na základe všetkých licencií na softvér získaných na základe tejto zmluvy. Nevzťahujú sa na používanie softvéru na základe licencií na predchádzajúce verzie softvéru. 

Pridelenie licencií a používanie softvéru v rámci serverovej farmy.

Smiete určiť počet potrebných licencií, prideliť ich a používať serverový softvér v súlade s ustanoveniami sekcie Všeobecné licenčné podmienky. Prípadne môžete využívať nasledujúce práva na používanie.

Serverová farma.

Serverová farma pozostáva maximálne z dvoch dátových stredísk, ktoré sa fyzicky nachádzajú:

v časových pásmach vzdialených od seba maximálne štyri hodiny (koordinovaný svetový čas (UTC), nie DST) alebo

v Európskej únii (EÚ) alebo v Európskom združení voľného obchodu (EZVO).

Každé dátové stredisko môže byť súčasťou len jeden serverovej farmy. Dátové stredisko smiete znova prideliť z jednej serverovej farmy na druhú, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia).

Opätovné pridelenie licencií.

Opätovné pridelenie licencií v rámci serverovej farmy. Softvérové licencie smiete opätovne prideliť ktorémukoľvek svojmu serveru nachádzajúcemu sa v rovnakej serverovej farme tak často, ako potrebujete. Zákaz krátkodobého opätovného pridelenia sa nevzťahuje na licencie pridelené serverom nachádzajúcim sa v rovnakej serverovej farme.

Opätovné pridelenie licencií medzi serverovými farmami. Softvérové licencie smiete znova prideliť ktorémukoľvek serveru z inej serverovej farmy, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia).

Určenie počtu požadovaných licencií.

Napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore so všeobecnými licenčnými podmienkami týkajúcimi sa počítania virtuálnych a fyzických procesorov potrebujete rovnaký alebo väčší počet licencií, než je počet fyzických procesorov na licencovaných serveroch podporujúcich prostredie operačného systému alebo používaných prostredím operačného systému, v ktorom sa spúšťajú inštancie softvéru.

Spustenie inštancií serverového softvéru v serverovej farme.

Pre všetok serverový softvér, na ktorý sa vzťahuje prenos licencií, s výnimkou softvéru SQL Server 2008 R2 Enterprise. Ak spĺňate nasledujúce požiadavky, môžete podľa potreby opätovne prideliť licencie, a preto smiete spúšťať softvér v ľubovoľnom počte prostredí operačného systému v rámci serverovej farmy. Počet fyzických procesorov podporujúcich prostredia operačného systému alebo použitých týmito prostrediami v rovnakom čase nesmie prekročiť počet licencií pridelených serverom v rámci farmy.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 78 z 157

Document info
Document views527
Page views527
Page last viewedTue Jan 17 17:48:52 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments