X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 79 / 173

563 views

0 shares

0 downloads

0 comments

79 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – Per Processor

SQL Server 2008 R2 Enterprise. Ak spĺňate nasledujúce požiadavky, môžete podľa potreby opätovne prideliť licencie, a preto smiete softvér spúšťať až v štyroch prostrediach operačného systému v rámci serverovej farmy za každú pridelenú softvérovú licenciu. Počet fyzických procesorov podporujúcich prostredia operačného systému alebo použitých týmito prostrediami v rovnakom čase nesmie prekročiť počet licencií pridelených serverom v rámci farmy.

Alternatívny spôsob výpočtu. Namiesto spočítavania fyzických procesorov podporujúcich virtuálne prostredia operačného systému môžete spočítať virtuálne procesory používané virtuálnymi prostrediami operačného systému, v ktorom sú spustené inštancie. Na účely tohto spôsobu výpočtu ignorujte ustanovenie Univerzálnych licenčných podmienok, podľa ktorého sa na virtuálny procesor vzťahuje ten istý počet postupností a jadier ako na každý základný fyzický procesor. Musíte prideliť počet licencií rovnajúci sa sume väčšieho z nasledujúcich čísel:

virtuálne procesory naraz používané virtuálnymi prostrediami operačných systémov, v ktorých sa spúšťajú inštancie softvéru, alebo

fyzické procesory naraz používané fyzickými prostrediami operačných systémov, v ktorých sa spúšťajú inštancie softvéru.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 79 z 157

Document info
Document views563
Page views563
Page last viewedThu Jan 19 14:05:26 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments