X hits on this document

550 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 173

3)

Vývojové nástroje – licencia per user (na jedného používateľa)

Licenciu musíte získať pre každého používateľa, ktorému povoľujete prístup alebo používanie softvéru. Na prístup a používanie jedným používateľom s cieľom navrhovania, vývoja, testovania a demonštrácie programov smiete inštalovať akýkoľvek počet kópií na akomkoľvek počte zariadení. K softvéru môžu získať prístup iba licencovaní používatelia.

4)

Služby online – predplatená licencia pre používateľa alebo zariadenie, predplatená licencia na služby alebo doplnková predplatená licencia

Služby online sú založené na predplatnom a umožňujú prístup k softvéru a službám. Licencovanie podľa tohto modelu sa skladá z jednej alebo viacerých uvedených licencií:

Predplatená licencia pre používateľa alebo zariadenie (licencia SL pre používateľa alebo licencia SL pre zariadenie)

Ak ide o ponuky vyžadujúce tieto licencie, pre každého používateľa alebo zariadenie, ktoré pristupuje k službe online, sú potrebné licencie SL pre používateľa alebo pre zariadenie.

Predplatená licencia pre služby (licencia SL pre služby)

Ak ide o ponuky vyžadujúce tieto licencie, táto licencia sa vzťahuje na používanie služby online celej organizácie. Podľa ponuky služby sa môžu vyžadovať aj licencie SL pre používateľa, zariadenie alebo dodatočné licencie SL.

Dodatočná predplatená licencia (dodatočná licencia SL)

Táto licencia sa niekedy používa namiesto alebo okrem licencií SL pre používateľa, pre zariadenie alebo pre služby. Jej účel je rôzny. Môže sa napríklad vzťahovať na špecifický počet spotrebovaných jednotiek, napríklad gigabajtov ukladacieho priestoru, alebo sa môže vzťahovať na jeden server, ku ktorému pristupujú externí používatelia. Dodatočné predplatené licencie sa vždy nevyžadujú.

5)

Servery – operačné systémy – serverová licencia + LKP + voliteľná licencia na produkt External Connector

Pri väčšine produktov musíte serveru prideliť licenciu pre každú inštanciu serverového softvéru, ktorú na tomto serveri spúšťate. Túto inštanciu smiete spúšťať vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému na tomto serveri. V závislosti od licenčného modelu poskytujú niektoré produkty rozsiahlejšie práva na používanie. Licencia pre vydanie Windows Server 2008 R2 Enterprise napríklad povoľuje spúšťanie inštancie na licencovanom serveri naraz až v štyroch virtuálnych prostrediach operačného systému. Pri niektorých produktoch, napríklad Windows Server 2008 R2 Datacenter, smiete naraz spúšťať akýkoľvek počet inštancií, pokiaľ licencujete každý fyzický procesor na licencovanom serveri.

Obrázok č. 4

Počet povolených inštancií pre každú licenciu operačného systému

Operačný systém

Povolené inštancie vo fyzických a virtuálnych prostrediach operačného systému na jednom serveri

Windows Server 2008 R2 Standard a

Windows MultiPoint Server 2010 Academic

1* + 1

Windows Server 2008 R2 Enterprise

1* + 4

Windows Server 2008 R2 Datacenter

1 + neobmedzené

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 8 z 157

Document info
Document views550
Page views550
Page last viewedThu Jan 19 00:16:52 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments