X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 80 / 173

621 views

0 shares

0 downloads

0 comments

80 / 173

Vývojové nástroje spoločnosti Microsoft

Licenčný model: Používateľská licencia

Táto sekcia sa vzťahuje na produkty uvedené nižšie (produkty s hviezdičkou nájdete aj v sekcii B). Vzťahuje sa aj na produkty, ktoré pridávame na základe licenčného modelu do Zoznamu produktov.

1.

BizTalk Server 2009 Developer Edition*

2.

Expressions Encoder Pro 4*

3.

Expression Studio 4 Ultimate*, I

4.

Expression Studio 4 Web Professional*

5.

MSDN Operating Systems*, I

6.

MSDN Embedded*, I

7.

SQL Server 2008 R2 Developer*

8.

TechNet Plus Direct*, I

9.

TechNet Plus Single User*, I

10.

Visual Studio 2010 Professional, Premium a Ultimate*, I

11.

Visual Studio 2010 Professional, Premium a Ultimate so sieťou MSDN*, I

12.

Visual Studio 2010 Professional so sieťou MSDN Embedded*, I

13.

Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010*, I

14.

Visual Studio Test Professional 2010*, I

15.

Visual Studio Test Professional 2010 so sieťou MSDN*, I

A. Všeobecné licenčné podmienky. Pre každú nadobudnutú licenciu máte nasledujúce práva.

I)

Inštalácia a práva na používanie.

a)

Všeobecné.

Pred použitím softvéru podľa licencie musíte prideliť príslušnú licenciu jednému používateľovi. Tento používateľ predstavuje „licencovaného používateľa“ pre príslušnú licenciu. Iným používateľom môžete prideliť ďalšie licencie.

Softvér môžete nainštalovať a licencovaným používateľom môžete povoliť používanie kópií na navrhovanie, vývoj, testovanie a demonštráciu vašich programov. Softvér nemôžete používať v produkčnom prostredí.

Môžete prideliť licenciu na iné zariadenie, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia). Ak opätovne prideľujete licenciu, používateľ, ktorému licenciu znova prideľujete, sa stáva novým licencovaným používateľom pre príslušnú licenciu.

b)

Zahrnuté softvérové programy spoločnosti Microsoft. Táto sekcia práv na používanie produktov sa vo všeobecnosti vzťahuje na všetky programy spoločnosti Microsoft zahrnuté do softvéru. Niektoré zahrnuté programy spoločnosti Microsoft sa poskytujú na základe samostatných licenčných podmienok. Ak sa programu týkajú aj iné sekcie a poskytujú vám ďalšie práva, ktoré nie sú v rozpore s touto sekciou, máte aj tieto práva.

II)

Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a práva na používanie.

a)

Testovanie používateľom. Koncoví používatelia môžu pristupovať k softvéru, aby vykonali schvaľovacie testy programov.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 80 z 157

Document info
Document views621
Page views621
Page last viewedSun Jan 22 08:27:08 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments