X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 81 / 173

560 views

0 shares

0 downloads

0 comments

81 / 173

Vývojové nástroje spoločnosti Microsoft

b)

Redistribuovateľný kód. Redistribuovateľný kód smiete používať spôsobom opísaným v Univerzálnych licenčných podmienkach.

c)

Zníženie. Licencovaný používateľ smie spustiť predchádzajúcu verziu namiesto licencovanej verzie pre ktorúkoľvek spustenú kópiu. Právo na spúšťanie predchádzajúcej verzie je dodatočné právo na spúšťanie produktu, na ktorý máte licenciu. Licencovaný používateľ smie spúšťať obe verzie súčasne.

d)

Súpravy Software Development Kit a Device Driver Kit. Softvér môže obsahovať komponenty identifikované ako súpravy Software Development Kit (SDK) a súpravy Device Driver Kit (DDK). Ak sa so súpravou SDK alebo DDK dodávajú iné podmienky, na jej používanie sa vzťahujú tieto dodané podmienky.

B.

Výnimky a dodatočné podmienky pre konkrétne produkty.

Expression Studio 4 Ultimate a Expression Studio 4 Web Professional

Redistribuovateľný kód. Tieto práva sa udeľujú na základe požiadaviek na distribúciu a obmedzení uvedených v univerzálnych licenčných podmienkach.

Šablóny a šablóny lokalít. Softvér obsahuje šablóny. Môže tiež obsahovať kód označený ako „šablóny lokalít“, ktorý môžete používať spolu so svojím obsahom. Formu zdrojového a objektového kódu týchto šablón a šablón lokalít môžete upravovať, kopírovať, nasadzovať a distribuovať.

Expression Studio 4 Ultimate

Redistribuovateľný kód. Tieto práva sa udeľujú na základe požiadaviek na distribúciu a obmedzení uvedených v univerzálnych licenčných podmienkach.

Písma. Smiete distribuovať neupravené kópie písiem Buxton Sketch, SketchFlow Print a SegoeMarker.

Štýly. Môžete kopírovať, upravovať a distribuovať formu objektového kódu označenú ako „Štýly X“.

Expression Studio 4 Ultimate, Expression Encoder Pro 4

Redistribuovateľný kód. Tieto práva sa udeľujú na základe požiadaviek na distribúciu a obmedzení uvedených v univerzálnych licenčných podmienkach.

Ikony. Softvér obsahuje kód označený ako „ikony“. Smiete distribuovať neupravené kópie týchto ikon.

Šablóny. Softvér obsahuje šablóny nainštalované v priečinku \Program Files\Microsoft Expression\Encoder 4\Templates. Tieto šablóny môžete upravovať, kopírovať, nasadzovať a distribuovať.

POZNÁMKA O VIZUÁLNOM ŠTANDARDE MPEG-2. Tento softvér môže obsahovať technológiu vizuálneho dekódovania MPEG-2. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyžaduje dodržiavanie nasledujúcich upozornení:

POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, KTORÝ SA ZHODUJE S VIZUÁLNYM ŠTANDARDOM MPEG-2, JE ZAKÁZANÉ, OKREM PRIAMEHO POUŽITIA SPOJENÉHO S (A) ÚDAJMI ALEBO INFORMÁCIAMI (i) VYTVORENÝMI A ZÍSKANÝMI BEZ POPLATKOV OD SPOTREBITEĽA, KTORÝ NIE JE SÚČASŤOU OBCHODU A (ii) LEN NA OSOBNÉ ÚČELY A (B) INÝMI SPÔSOBMI POUŽITIA, NA KTORÉ SPOLOČNOSŤ MPEG LA, L.L.C. POSKYTLA ŠPECIFICKÚ A SAMOSTATNÚ LICENCIU.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 81 z 157

Document info
Document views560
Page views560
Page last viewedThu Jan 19 11:34:16 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments