X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 82 / 173

553 views

0 shares

0 downloads

0 comments

82 / 173

Vývojové nástroje spoločnosti Microsoft

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vizuálneho štandardu MPEG-2, obráťte sa na spoločnosť MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, http://www.mpegla.com.

TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE LICENCIÍ PATENTOVANÉHO PORTFÓLIA VC-1 A AVC/H.264 NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA (i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDMI VC-1 a AVC/H.264 (ĎALEJ „VIDEO VC-1 a AVC/H.264“) ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE VIDEA VC-1 a AVC/H.264 KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM S OSOBNÝMI A NEKOMERČNÝMI AKTIVITAMI ALEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA LICENCOVANÉHO NA POSKYTNUTIE VIDEA VC-1 ALEBO AVC/H.264. NA ŽIADNE INÉ ÚČELY SA LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. NAVŠTÍVTE LOKALITU HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE LICENCIÍ PATENTOVANÉHO PORTFÓLIA VC-1 A AVC/H.264. TIETO LICENCIE SA VZŤAHUJÚ LEN NA TENTO PRODUKT A LEN V ROZSAHU INÝCH UPOZORNENÍ, KTORÉ SA MÔŽU NACHÁDZAŤ V TOMTO DOKUMENTE. LICENCIE SA NEVZŤAHUJÚ NA ŽIADNY INÝ PRODUKT BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE TAKÝTO PRODUKT UVEDENÝ S TÝMTO LICENCOVANÝM PRODUKTOM V JEDNOM ČLÁNKU. ĎALŠIE INFORMÁCIE MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. NAVŠTÍVTE LOKALITU HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

MSDN Embedded, MSDN Operating Systems, TechNet Plus, Visual Studio (všetky vydania) so sieťou MSDN

Technológia ukladania údajov v produkte Windows Server 2003 a Windows Server 2003 R2. Windows Server môže obsahovať technológiu na ukladanie údajov s názvom Microsoft SQL Server Desktop Engine pre systém Windows. Komponenty serverového softvéru používajú túto technológiu na ukladanie údajov. Na základe týchto práv na používanie produktov nemôžete túto technológiu používať alebo k nej získavať prístup inak, ako je v nich uvedené.

Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a Práva na používanie a upozornenia vzťahujúce sa na systémy Windows 7 a Windows Vista. Na používanie systémov Windows 7 a Windows Vista sa vzťahujú nasledujúce časti sekcie Operačné systémy pre osobné počítače týchto Práv na používanie produktov.

Písmové komponenty

Používanie s virtualizačnými technológiami

Potenciálne nežiaduci softvér

Internetové služby

Upozornenia o vizuálnych štandardoch MPEG-4, MPEG-2 a VC-1

Povinná aktivácia

Overenie

Na používanie systému Windows 7 sa vzťahujú nasledujúce časti sekcie Operačné systémy pre osobné počítače týchto Práv na používanie produktov.

Ikony, obrázky a zvuky

Elektronický programový sprievodca

Súvisiace informácie o médiách

Používanie technológie Media Center vo všetkých krajinách

Výnimky a dodatočné podmienky pre systémy Windows 7, Windows 7 K, Windows 7 KN a Windows N

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 82 z 157

Document info
Document views553
Page views553
Page last viewedThu Jan 19 00:39:41 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments