X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 83 / 173

566 views

0 shares

0 downloads

0 comments

83 / 173

Vývojové nástroje spoločnosti Microsoft

Na používanie systému Windows Vista sa vzťahuje časť Výnimky a dodatočné podmienky pre systémy Windows Vista, Windows Vista K, Windows Vista KN a Windows Vista N sekcie Operačné systémy pre osobné počítače Práv na používanie produktov pre systém Windows Vista.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

Relevantné úrovne siete MSDN a aplikácie Visual Studio so sieťou MSDN:

Komponenty dostupné pre používateľov prostredníctvom predplatného siete MSDN sa líšia podľa úrovne. Nasledujúce licenčné podmienky sa vzťahujú na komponenty zahrnuté v nadobudnutej úrovni siete MSDN.

Redistribuovateľný kód súborov Access Runtime. Tieto práva sa udeľujú na základe požiadaviek na distribúciu a obmedzení uvedených v univerzálnych licenčných podmienkach. Môžete kopírovať a distribuovať formu objektového kódu súborov SETUP.EXE, ACCESSRT.MSI a ACCESSRT.CAB z licenčnej kópie softvéru Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003 alebo Microsoft Office Access 2003. Vy a vaši koncoví používatelia môžete používať tieto súbory na poskytovanie funkcií databázy pre nedatabázové riadiace programy.

Redistribuovateľný kód.

Okrem objektového kódu v súbore REDIST.TXT môžete kopírovať a distribuovať nasledujúce položky, na ktoré sa však vzťahujú rovnaké požiadavky a obmedzenia:

formu objektového kódu súborov v zozname REDIST na lokalitách http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518 (pre aplikáciu Visual Studio 2010) a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100327&clcid=0x409 (pre aplikáciu Visual Studio 2008) a

formu zdrojového a objektového kódu označenú ako súprava Extensibility Kit (pre aplikáciu Microsoft Commerce Server 2009 Standard a Enterprise).

Smiete tiež upravovať, kopírovať a distribuovať formu zdrojového a objektového kódu označenú ako „Zlomok kódu“, na ktorú sa vzťahujú rovnaké požiadavky a obmedzenia:

Nasledujúce práva súvisiace s dizajnérskym softvérom Expression 4 sa udeľujú na základe rovnakých požiadaviek a obmedzení.

Šablóny lokalít. Softvér obsahuje kód označený ako „šablóny lokalít", ktorý môžete používať spolu so svojím obsahom. Formu zdrojového a objektového kódu týchto šablón lokalít môžete kopírovať, upravovať, nasadzovať a distribuovať.

Písma. Smiete distribuovať neupravené kópie písiem Buxton Sketch, SketchFlow Print a SegoeMarker.

Ikony. Softvér obsahuje kód označený ako „ikony“. Smiete distribuovať neupravené kópie týchto ikon.

Šablóny. Softvér obsahuje šablóny nainštalované v priečinku \Program Files\Microsoft Expression\Encoder 4\Templates. Tieto šablóny môžete kopírovať, upravovať, nasadzovať a distribuovať.

Štýly. Môžete kopírovať, upravovať a distribuovať formu objektového kódu označenú ako „Štýly X“.

Niektorý redistribuovateľný kód má príponu názvu súboru .lib. Smiete distribuovať iba výsledky fungovania redistribuovateľného kódu prostredníctvom spojovacieho programu s vaším programom.

Redistribuovateľný kód zahrnutý do inštalačného programu smiete distribuovať iba ako súčasť inštalačného programu. Nemôžete ho upravovať.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 83 z 157

Document info
Document views566
Page views566
Page last viewedThu Jan 19 15:35:35 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments