X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 84 / 173

672 views

0 shares

0 downloads

0 comments

84 / 173

Vývojové nástroje spoločnosti Microsoft

Webové komponenty FrontPage. Softvér obsahuje webové komponenty titulkov správ MSNBC, cien akcií služby MSN MoneyCentral Stock Quote a MSN Search. Tieto webové komponenty môžete používať iba na webových lokalitách, ktoré vytvoríte. Webové komponenty nesmiete meniť okrem prípadov, keď to dovoľuje softvér. Nesmiete osobitne používať obchodné známky ani logá zobrazené vo webových komponentoch. Nesmiete deaktivovať ani presmerovať prepojenia vo webových komponentoch. Webové komponenty je zakázané používať na naznačenie akéhokoľvek vzťahu k spoločnosti Microsoft alebo službe MSNBC, zneváženie spoločnosti Microsoft alebo služby MSNBC alebo ich produktov, softvéru alebo služieb, alebo porušenie akéhokoľvek práva.

Služby prihlásenia na odber. Ak chcete získať prístup k službám predplatného alebo ich používať, vaše predplatné musí byť aktívne. Medzi služby, ktoré môžu byť pre vás k dispozícii prostredníctvom predplatného, patria softvér na prevzatie, technická podpora a kľúče produktu.

Systems Management Server (SMS) 2.0.

SMS Installer. Produkt SMS Installer smiete používať iba v zariadeniach spravovaných pomocou SMS.

Redistribuovateľný kód SMS. Od koncových používateľov musíte vyžadovať, aby používali iba redistribuovateľný kód uvedený v súbore REDIST.TXT v zariadeniach spravovaných pomocou SMS.

Ukážkový kód SMS. Kód označený ako „Ukážkový kód“ v súbore SAMPLES.TXT nie je redistribuovateľný kód. Ukážkový kód smiete používať, kopírovať a upravovať iba na navrhovanie, vývoj a testovanie vašich programov.

Upozornenie týkajúce sa softvéru Visual J#. Aplikácie a služby vytvorené pomocou softvéru Microsoft Visual J# 2005 fungujú len v rozhraní Microsoft .NET Framework. Softvér Visual J# 2005 nezávisle vyvíja spoločnosť Microsoft. Nie je schválený spoločnosťou Sun Microsystems, Inc.

Balíky Visual Studio Feature Pack a vydania Patterns & Practices. Vaše prihlásenie na odber môže obsahovať aj softvérové komponenty klasifikované ako balíky „Visual Studio Feature Pack“ alebo vydania „Patterns & Practices“, ktoré sú vám sprístupnené prostredníctvom služby MSDN Subscriber Downloads. Na ich používanie sa vzťahujú licenčné podmienky poskytované s balíkmi Visual Studio Feature Pack a vydaniami Patterns & Practices.

Visual Studio Team Foundation Server 2010. Každá nadobudnutá licencia povoľuje každému používateľovi inštalovať a spúšťať v jednom zariadení jednu inštanciu softvéru Visual Studio Team Foundation Server 2010 na produkčné používanie. Nasledujúci dodatočný softvér môžete používať iba so serverovým softvérom: Team Explorer, Team Foundation Build, Team Foundation Server SharePoint Extensions. Pre každé zariadenie alebo používateľa, ktorý pristupuje priamo alebo nepriamo k inštanciám serverového softvéru, musíte získať a prideliť príslušnú licenciu na klientsky prístup (LKP). Licencia One Team Foundation Server LKP je zahrnutá pre licencovaného predplatiteľa. Prístup k softvéru Team Foundation Server 2010 môže získať ľubovoľný používateľ alebo zariadenie s licenciou LKP.

Produkty Windows Embedded.

Napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore so sekciou Zahrnuté softvérové programy spoločnosti Microsoft vo Všeobecných licenčných podmienkach sa všetky produkty Windows Embedded riadia vlastnými licenčnými podmienkami až na to, že jeden používateľ môže inštalovať a používať viacero kópií. To platí pre programy zostavovateľov platformy Windows CE a služby dodané so softvérom.

Povinnosti spoločnosti Microsoft týkajúce sa obrany proti nárokom z porušenia a zneužitia práva v súvislosti s ľubovoľným mobilným alebo vstavaným softvérovým produktom nebudú napriek akýmkoľvek ustanoveniam v rozpore

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 84 z 157

Document info
Document views672
Page views672
Page last viewedWed Jan 25 00:20:07 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments