X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 85 / 173

648 views

0 shares

0 downloads

0 comments

85 / 173

Vývojové nástroje spoločnosti Microsoft

s vašou objemovou licenčnou zmluvou platiť v rozsahu, v akom je nárok alebo rozsudok založený na patentoch, ktoré údajne porušuje implementácia telekomunikačných štandardov alebo štandardov pre kodeky alebo ktoré sú dôležité na takúto implementáciu. Príkladmi týchto štandardov sú:

GSM (Global System for Mobile (Communications)),

GPRS (General Packet Radio Services),

CDMA (Code Division Multiple Access),

CDMA/1xRTT (Single Carrier Radio Transmission Technology) a

MPEG (zvuk a video).

Funkcie vzdialeného prístupu aplikácie Windows Home Server. Ste zodpovední za zaistenie toho, že používate funkcie vzdialeného prístupu aplikácie Windows Home Server v súlade s podmienkami na používanie vášho poskytovateľa širokopásmového pripojenia. S cieľom používať funkcie vzdialeného prístupu aplikácie Windows Home Server možno budete musieť pridať služby od poskytovateľa širokopásmového pripojenia. Určité porty napríklad musia byť na používanie týchto funkcií otvorené a niektorí poskytovatelia širokopásmového pripojenia ich pre zákazníkov používajúcich určité plány služieb blokujú. Podmienky na používanie niektorých poskytovateľov širokopásmového pripojenia tiež môžu pre zákazníkov s určitými plánmi služieb obmedzovať alebo zakazovať inštaláciu a spúšťanie „serverov“ vo svojich sieťach. Ak máte otázky týkajúce sa podmienok na používanie, kontaktujte svojho poskytovateľa širokopásmového pripojenia.

Softvér Windows. Softvér obsahuje softvér Microsoft Data Access Component. Tento softvér je súčasťou systému Windows.

Windows Server 2003 Terminal Services, Windows Server 2003 R2 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services a Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Services. Až 200 anonymných používateľov môže naraz používať funkciu Remote Desktop Services (Terminal Services) serverového softvéru Windows a pristupovať k internetovým demonštráciám vašich programov.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

SQL Server 2008 R2 Developer:

Demonštrácia. Okrem licencovaného používateľa smie každá osoba s prístupom k internej sieti inštalovať a používať kópie softvéru na demonštráciu používania vašich programov so softvérom.

TechNet Plus:

Inštalácia a práva na používanie. Softvér môžete inštalovať a používať iba spôsobom opísaným v tomto dokumente.

Ďalšie spustiteľné súčasti. Softvér obsahuje nástroje, pomôcky, prostriedky, opravy, aktualizácie a školiace materiály. Podmienky dodané s týmito spustiteľnými súčasťami sa vzťahujú na ich používanie.

Licencia na jedného používateľa. Kópie softvéru môže vo vašich zariadeniach inštalovať len jeden používateľ, ktorý môže softvér používať len na jeho vyhodnocovanie. Nesmiete ho používať v živom operačnom prostredí, pracovnom prostredí ani s údajmi, ktoré nie sú zálohované. Vyhodnocovací softvér je zakázané používať na vývoj softvéru alebo vo vývojovom prostrední aplikácie.

Dokumentácia. Dokumentáciu môžete kopírovať a používať na interné referenčné účely. Dokumentácia neobsahuje elektronické knihy.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 85 z 157

Document info
Document views648
Page views648
Page last viewedMon Jan 23 11:05:17 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments