X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 86 / 173

585 views

0 shares

0 downloads

0 comments

86 / 173

Vývojové nástroje spoločnosti Microsoft

Textové súbory a ďalšie komponenty. Softvér alebo služba online môže obsahovať nasledujúci kód a textové súbory, ktoré môžete používať a kopírovať podľa pokynov uvedených v sekcii Redistribuovateľný kód v časti Univerzálne licenčné podmienky, ak dodržíte podmienky danej sekcie.

kód a textové súbory môžete používať a kopírovať len na účely vyhodnocovania a

kód a textové súbory nesmiete distribuovať.

Súbory REDIST.TXT

Ukážkový kód

Súbory Other-DIST.TXT

Moduly Microsoft Merge

MFC, ATL a CRT

MDAC

Knižnica obrázkov (Image Library)

Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010:

Licencovaný používateľ môže na základe licencie Visual Studio 2010 Ultimate používať balík Virtual User Pack v ľubovoľnom zariadení, v ktorom sa používa softvér Visual Studio Test Controller z nástroja Microsoft Visual Studio Team Agents 2010, za predpokladu, že je licencia balíka Virtual User Pack pridelená tomuto zariadeniu.

Tomuto zariadeniu môžete prideliť ďalšie licencie balíka Virtual User Pack, ale tú istú licenciu balíka Virtual User Pack nemôžete prideliť naraz viac ako jednému zariadeniu.

Licenciu balíka Virtual User Pack môžete prideliť na iné zariadenie, ale nie do 90 dní od posledného pridelenia. Svoju licenciu balíka Virtual User Pack môžete opätovne prideliť skôr, ak stiahnete licencované zariadenie z používania pre trvalé zlyhanie hardvéru. Ak pridelíte licenciu balíka Virtual User Pack na iné zariadenie, príslušné zariadenie sa stáva novým licencovaným zariadením pre túto licenciu balíka Virtual User Pack.

Visual Studio 2010 (všetky vydania so sieťou MSDN a bez nej):

Súbor BUILDSERVER.TXT. Ak vaša verzia softvéru obsahuje súbor BUILDSERVER.TXT, môžete nainštalovať kópie uvedených súborov vo svojich počítačoch používaných pre zostavy. Môžete tak spraviť výlučne na účely kompilácie a zostavenia svojich programov. Ďalšie súbory môžeme na rovnaké účely uviesť na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518.

Používateľské rozhranie balíka Microsoft Office. Tieto licenčné podmienky vám neudeľujú žiadne práva na vytváranie, kopírovanie, používanie ani distribúciu akýchkoľvek prvkov používateľského rozhrania balíka Microsoft Office, napríklad pásu s nástrojmi alebo panela s nástrojmi na rýchly prístup.

Silverlight a súprava Silverlight Software Development Kit.

Poznámka o vizuálnom štandarde H.264/AVC a videoštandarde VC-1. Doplnok Silverlight môže obsahovať technológiu dekódovania H.264/MPEG-4 AVC alebo VC-1. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyžaduje dodržiavanie nasledujúcich upozornení:

TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE LICENCIE PATENTOVANÉHO PORTFÓLIA VC-1 A AVC NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA (A) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDMI UVEDENÝMI VYŠŠIE („VIDEOŠTANDARDY“) ALEBO (B) DEKÓDOVANIE VIDEA AVC A VC-1 KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM S OSOBNÝMI A NEKOMERČNÝMI AKTIVITAMI A/ALEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA LICENCOVANÉHO NA POSKYTNUTIE TAKÉHOTO VIDEA. ŽIADNA Z LICENCIÍ SA NEVZŤAHUJE NA ŽIADNY INÝ PRODUKT BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE TAKÝTO PRODUKT UVEDENÝ S TÝMTO SOFTVÉROM V JEDNOM ČLÁNKU. NA ŽIADNE INÉ ÚČELY SA LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. POZRITE SI STRÁNKU http://www.mpegla.com.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 86 z 157

Document info
Document views585
Page views585
Page last viewedFri Jan 20 10:09:28 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments