X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 87 / 173

605 views

0 shares

0 downloads

0 comments

87 / 173

Vývojové nástroje spoločnosti Microsoft

Pre objasnenie, poznámka uvedená vyššie neobmedzuje ani neznemožňuje používanie softvéru poskytovaného na základe týchto práv na používanie produktu na bežné obchodné účely, ktoré sa týkajú príslušných obchodných aktivít a ktoré nezahŕňajú:

redistribúciu softvéru tretím stranám ani

vytváranie obsahu pomocou technológií kompatibilných s VIDEOŠTANDARDMI na účely distribúcie tretím stranám.

Pomôcky. Zoznam pomôcok nájdete na lokalitách http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100284. Softvér obsahuje určité komponenty identifikované v tomto zozname. Komponenty v softvéri sa líšia podľa vydania. Pomôcky dodané so softvérom smiete naraz kopírovať a inštalovať najviac na piatich zariadeniach. Pomôcky smiete použiť iba na odstránenie chýb vašich programov, ktoré ste vyvinuli so softvérom. Po odstránení chýb v programe, nie však neskôr ako 30 dní od ich inštalácie v zariadení, musíte odstrániť všetky Pomôcky nainštalované v zariadení.

Visual Studio Team Lab Management 2010. Softvér môže obsahovať funkcie, ktoré fungujú s funkciou Lab Management. Na povolenie týchto funkcií sa môžu vzťahovať ďalšie licenčné podmienky a poplatky.

Visual Studio 2010 (všetky vydania, bez siete MSDN):

Microsoft SQL Server Compact 3.5 s balíkom SP2, SQL Server 2008 Express SP1a a SQL Server 2008 SQL Management Objects.

Každý produkt je licencovaný na základe samostatných licenčných podmienok.

Licenčné podmienky pre aplikáciu SQL Server Compact 3.5 s balíkom SP2 sa nachádzajú tu: %programfiles%\Microsoft SQL Server Compact Edition.

Licenčné podmienky pre balík SQL Server 2008 Express SP1a sa nachádzajú tu: %programfiles%\Microsoft SQL Server Service Pack 1a.

Licenčné podmienky pre aplikáciu SQL Server 2008 SQL Management Objects sa nachádzajú tu: %programfiles%\Microsoft SQL Server\100\SDK\Assemblies.

Redistribuovateľný kód.

Okrem objektového kódu v súbore REDIST.TXT môžete kopírovať a distribuovať nasledujúce položky, na ktoré sa však vzťahujú rovnaké požiadavky a obmedzenia:

o

všetky súbory uvedené v zozname REDIST na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518.

o

formu objektového kódu označenú ako „knižnice doplnku Silverlight“, „klientske knižnice“ doplnku Silverlight a „serverové knižnice“ doplnku Silverlight.

Ďalšie komponenty systému Windows. Softvér obsahuje určité súbory .dll súvisiace s technológiou Microsoft Build. Tieto súbory sú súčasťou systému Windows. Na ich používanie sa vzťahujú licenčné podmienky pre systém Windows.

Visual Studio 2010 Ultimate (so sieťou MSDN a bez nej):

Virtuálni používatelia testu zaťaženia aplikácie Visual Studio. Softvér obsahuje kapacitu pre 250 virtuálnych používateľov testu zaťaženia. Môže sa používať len na účely miestneho testovania zaťaženia.

Visual Studio 2010 Ultimate a Premium so sieťou MSDN:

Softvérové aplikácie pre osobné počítače. Napriek obmedzeniu uvedenému v časti Všeobecné licenčné podmienky vyššie umožňuje používateľovi každá nadobudnutá

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 87 z 157

Document info
Document views605
Page views605
Page last viewedSat Jan 21 14:49:09 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments