X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 89 / 173

584 views

0 shares

0 downloads

0 comments

89 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie

Licenčný model: Serverová licencia + licencia na spravovanie (server alebo klient)

Táto sekcia sa vzťahuje na produkty uvedené nižšie (produkty s hviezdičkou alebo označením LM nájdete aj v sekciách B a C). Vzťahuje sa aj na produkty, ktoré pridávame na základe licenčného modelu do Zoznamu produktov.

1.

2.

Data Protection Manager 2010 for System Center Essentials*, LM

3.

System Center Configuration Manager 2007 R2*, LM, SH

4.

System Center Configuration Manager 2007 R2 s technológiou SQL Server 2005*, LM, SH

5.

System Center Data Protection Manager 2010*, LM, SH

6.

System Center Essentials 2010*, LM

7.

System Center Essentials 2010 s technológiou SQL Server 2008*, LM

8.

System Center Operations Manager 2007 R2*, LM, SH

9.

System Center Operations Manager 2007 R2 s technológiou SQL Server 2008*, LM, SH

10.

System Center Service Manager 2010*, LM

11.

System Center Service Manager 2010 s technológiou SQL Server 2008*, LM

12.

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2*, LM, SH

A. Všeobecné licenčné podmienky. Pre každú nadobudnutú licenciu softvéru máte nasledujúce práva.

I)

Pridelenie licencie serveru.

a)

Skôr ako spustíte akúkoľvek inštanciu serverového softvéru na základe softvérovej licencie, musíte prideliť príslušnú licenciu jednému z vašich serverov. Tento server je licencovaný server pre príslušnú licenciu. Tomu istému serveru môžete prideliť ďalšie softvérové licencie, no tú istú licenciu nesmiete prideliť viac ako jednému serveru. Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa považuje za osobitný server.

b)

Smiete znova prideliť licenciu na serverový softvér, ale nie krátkodobo (t. j. nie do 90 dní od posledného pridelenia). Softvérovú licenciu smiete znova prideliť skôr, ak stiahnete licencovaný server z používania pre trvalé zlyhanie hardvéru. Ak opätovne prideľujete licenciu, server, ktorému licenciu znova prideľujete, sa stáva novým licencovaným serverom pre príslušnú licenciu.

II)

Spustenie inštancií serverového softvéru. Na licencovanom serveri smiete pre každú nadobúdanú softvérovú licenciu v tom istom čase spúšťať jednu inštanciu serverového softvéru vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému.

III)

Spustenie inštancií dodatočného softvéru. Vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému smiete v ľubovoľnom počte zariadení spúšťať alebo inak používať akýkoľvek počet inštancií dodatočného softvéru uvedeného v tabuľke nižšie. Tieto inštancie môžete používať iba so serverovým softvérom. Použitie ktorejkoľvek inštancie so serverovým softvérom môže byť nepriame (prostredníctvom iného dodatočného softvéru) alebo priame.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 89 z 157

Document info
Document views584
Page views584
Page last viewedFri Jan 20 08:05:08 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments