X hits on this document

614 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 173

Windows Small Business Server 2008 Standard

1* alebo 1

Windows Server 2003 for Small Business

1* alebo 1

*Ak sa spúšťa maximálny povolený počet inštancií, inštancia vo fyzickom prostredí operačného systému sa môže používať iba na spustenie virtualizačného softvéru pre hardvér, na poskytovanie služieb virtualizácie hardvéru alebo na spustenie softvéru na správu a obsluhu prostredí operačného systému na licencovanom serveri.

Okrem toho, ako je to vysvetlené v týchto právach na používanie produktov, všetky produkty serverového operačného systému vyžadujú licenciu na klientsky prístup (LKP) pre každého používateľa alebo zariadenie, ktoré pristupuje k serverovému softvéru. Existujú dva typy licencií LKP: Licencie LKP pre zariadenie a LKP pre používateľa. Môžete mať licenciu ktoréhokoľvek z týchto typov, ale výber sa musí uskutočniť v čase, keď sa získava licencia alebo sa obnovuje program Software Assurance.

Licencia LKP pre zariadenie

Licencuje zariadenie na používanie ktorýmkoľvek používateľom a umožňuje prístup k inštanciám serverového softvéru.

Licencia LKP pre používateľa

Licencuje jedného používateľa na používanie ktoréhokoľvek zariadenia a umožňuje prístup k inštanciám serverového softvéru.

Licencie LKP sa líšia v závislosti od verzií. Musia mať rovnakú alebo novšiu verziu ako serverový softvér, ku ktorému sa získava prístup. Licencie LKP zákazníka povoľujú prístup k serverom licencovaným týmto zákazníkom alebo jeho pobočkou (ako je to definované v objemovej licenčnej zmluve zákazníka). Nepovoľujú prístup k licencovaným serverom žiadnej inej entity.

Obrázok č. 5

Pridelenie licencie LKP podľa používateľa alebo zariadenia

Môžete nasadiť sieťové architektúry, ktoré používajú hardvér alebo softvér na redukciu počtu zariadení alebo používateľov priamo pristupujúcich k softvéru na serveri. Označuje sa to ako „multiplexing“ alebo „pooling“. Neredukuje sa tým však počet licencií LKP potrebných na prístup alebo používanie serverového softvéru. Licencia LKP sa vyžaduje pre každé zariadenie alebo používateľa, ktorý je pripojený ku klientskemu multiplexovému alebo združovaciemu (pooling) softvéru alebo hardvéru.

Obrázok č. 6

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 9 z 157

Document info
Document views614
Page views614
Page last viewedSat Jan 21 23:48:35 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments