X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 93 / 173

556 views

0 shares

0 downloads

0 comments

93 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie

Produkt

Zoznam dodatočného softvéru

System Center Service Manager 2010

System Center Service Manager 2010 s technológiou SQL Server 2008

Všetky vydania programu System Center Service Manager 2010

Server na spravovanie skladu údajov

Databáza skladu údajov

Konzola Service Manager

Samoobslužný portál

Len System Center Service Manager 2010 s technológiou SQL Server 2008

Analysis Services Shared Tools

Business Intelligence Development Studio

Connectivity Components

Legacy Components

Management Tools

Notification Services Client Components

Reporting Services Report Manager

Reporting Services Shared Tools

SQL Server 2008 Books Online

SQL Server 2008 Shared Tools

Software Development Kit

SQLXML Client Features

SQL Server Mobile Server Tools

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2

Virtual Machine Manager Agent

Physical to Virtual Agent

Správcovská konzola (Administrator Console)

Virtual Machine Manager Self Service Portal

VMRC Client

IV)

Vytváranie a ukladanie inštancií na serveroch alebo ukladacích médiách. Pre každú nadobudnutú softvérovú licenciu máte uvedené dodatočné práva.

a)

Smiete vytvárať ľubovoľný počet inštancií serverového softvéru a dodatočného softvéru.

b)

Inštancie serverového softvéru a dodatočného softvéru smiete ukladať na ľubovoľný server alebo ukladacie médium.

c)

Inštancie serverového softvéru a dodatočného softvéru smiete vytvárať a ukladať výlučne na uplatnenie práva spúšťať inštancie serverového softvéru na základe ktorejkoľvek vašej softvérovej licencie, ako je opísané vyššie (napr. nesmiete distribuovať inštancie tretím stranám).

V)

Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a práva na používanie.

a)

Licencie na spravovanie. Musíte získať príslušnú kategóriu a typ licencie na spravovanie pre prostredia operačných systémov, ktoré budete používať na priame alebo nepriame spravovanie inštancií serverového softvéru, a prideliť ich zariadeniu alebo používateľovi.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 93 z 157

Document info
Document views556
Page views556
Page last viewedThu Jan 19 05:16:20 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments