X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 94 / 173

562 views

0 shares

0 downloads

0 comments

94 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie

i)

Kategórie licencií na spravovanie. Existujú dve kategórie licencií na spravovanie: licencia klienta a licencia servera. Kategória požadovanej licencie závisí od softvéru operačného systému spusteného v rámci prostredia operačného systému. Spravované prostredia operačného systému, v ktorých je spustený serverový softvér operačného systému, vyžadujú licenciu na spravovanie servera. Všetky ostatné spravované prostredia operačného systému vyžadujú licencie na spravovanie klienta. Jedno zariadenie môže používať kombináciu spravovaných prostredí operačného systému vrátane podmnožiny so serverovými operačnými systémami. V takom prípade budete pre príslušné zariadenie potrebovať kombináciu dvoch kategórií.

ii)

Dva typy licencií na spravovanie klienta. Existujú dva typy licencií na spravovanie klienta: jeden pre spravované prostredia operačného systému a jeden pre používateľov.

Vaše licencie na spravovanie klienta pre prostredia operačného systému povoľujú vašim inštanciám serverového softvéru spravovať rovnaký počet prostredí operačného systému používaných ktorýmikoľvek používateľmi.

Vaše používateľské licencie na spravovanie klienta povoľujú vašim inštanciám serverového softvéru spravovať prostredia operačného systému používané všetkými používateľmi, ktorým je pridelená používateľská licencia na spravovanie klienta. Ak máte viac ako jedného používateľa používajúceho prostredie operačného systému a nelicencujete podľa prostredia operačného systému, každému používateľovi musíte prideliť používateľskú licenciu na spravovanie klienta.

Vaše licencie na spravovanie klienta nepovoľujú spravovanie žiadnych prostredí operačného systému, v ktorých je spustený serverový operačný systém.

Jeden typ licencie na spravovanie servera. Neexistuje viac možností licencií na spravovanie servera. Licencia na spravovanie servera pre prostredie operačného systému je jediný typ licencie na spravovanie servera, ktorý môžete získať. Vaše licencie na spravovanie servera pre prostredia operačného systému povoľujú vašim inštanciám serverového softvéru spravovať rovnaký počet prostredí operačného systému. Ak v licencovanom zariadení spravujete virtuálne prostredie operačného systému a fyzické prostredie operačného systému používate výlučne na spúšťanie virtualizačného softvéru pre hardvér, poskytovanie služieb virtualizácie hardvéru a na spúšťanie softvéru na správu a obsluhu prostredí operačného systému v danom zariadení, potom môžete spravovať toto virtuálne aj fyzické prostredie operačného systému na základe jedinej licencie na spravovanie servera.

Hoci existuje len jeden typ licencie na spravovanie servera, môžu existovať až dve vydania. Ak existuje viac ako jedno vydanie licencie na spravovanie servera, vydanie, ktoré potrebujete, závisí od spravovanej pracovnej záťaže.

Vaše licencie na spravovanie servera nepovoľujú spravovanie žiadnych prostredí operačného systému, v ktorých je spustený iný softvér operačného systému než serverový softvér operačného systému.

b)

Pridelenie licencií na spravovanie.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 94 z 157

Document info
Document views562
Page views562
Page last viewedThu Jan 19 11:50:05 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments