X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 95 / 173

547 views

0 shares

0 downloads

0 comments

95 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie

Ak získate používateľské licencie na spravovanie klienta, musíte ich prideliť používateľom spravovaných prostredí operačného systému.

Ak získate licencie na spravovanie klienta alebo servera pre prostredia operačného systému, musíte ich prideliť zariadeniam, na ktorých budú spustené spravované prostredia operačného systému. Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa považuje za osobitné zariadenie. Počet prostredí operačného systému spravovaných v jednom zariadení nesmie nikdy prekročiť počet licencií na spravovanie klienta alebo servera pre prostredia operačného systému pridelených tomuto zariadeniu (okrem prípadov, keď máte povolenie na spravovanie fyzického prostredia operačného systému a jedného virtuálneho prostredia operačného systému na základe jedinej licencie na spravovanie servera, ako je to uvedené vyššie).

Príslušné licencie na spravovanie:

i)

servera alebo klienta

ii)

pre prostredie operačného systému alebo používateľa (ak existuje)

pre jednotlivé produkty sú uvedené v tabuľke nižšie.

Na účely tohto odseku „spravovať“ prostredie operačného systému znamená

i)

vyžadovať alebo prijímať údaje,

ii)

konfigurovať alebo

iii)

dávať hardvéru alebo softvéru priradenému prostrediu operačného systému iné pokyny ako pokyny na zistenie prítomnosti zariadenia.

Licencia na spravovanie sa nevyžaduje pre

i)

ľubovoľné prostredie operačného systému, v ktorom sa spúšťajú inštancie serverového softvéru na licencovaných serveroch,

ii)

ľubovoľné prostredie operačného systému, v ktorom sa nespúšťajú žiadne inštancie softvéru, ani

iii)

ľubovoľné zariadenia fungujúce iba ako zariadenia sieťovej infraštruktúry (úroveň OSI 3 alebo nižšia) ani

iv)

ľubovoľné zariadenia, ktoré spravujete výlučne skupinovo.

„Skupinové spravovanie“ pozostáva z interakcií s ovládacím prvkom na spravovanie hardvéru prostredníctvom sieťového pripojenia na účely sledovania alebo spravovania stavu hardvérových komponentov, akými sú:

teplota systému,

rýchlosť ventilátorov,

zapnutie alebo vypnutie napájania,

obnova systému,

dostupnosť procesora.

Sledovanie využitia nasledujúcich komponentov sa považuje za nepriame spravovanie prostredia operačného systému a vyžaduje licenciu na spravovanie:

procesor,

pamäť RAM,

sieťová karta,

Ukladanie.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 95 z 157

Document info
Document views547
Page views547
Page last viewedWed Jan 18 20:53:54 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments