X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 96 / 173

522 views

0 shares

0 downloads

0 comments

96 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie

Vaše licencie na spravovanie povoľujú spravovanie staršími verziami inštancií, ale nie novšími verziami serverového softvéru, pokiaľ to nie je uvedené v tabuľke nižšie. Ak máte zabezpečenie Software Assurance špecifikované v tabuľke, môžete na základe svojich balíkov licencií (napríklad SMSE) používať verzie príslušného serverového softvéru uvedené v tabuľke a staršie verzie tohto softvéru. Ak spúšťate inštancie staršej verzie serverového softvéru za týchto licenčných podmienok, môžete použiť aj licencie na spravovanie zodpovedajúce príslušnej verzii. V takom prípade môžete používať licencie na spravovanie pre staršiu verziu nasledujúcimi spôsobmi.

i)

Licencie na spravovanie servera môžete používať ako licencie na spravovanie servera pre prostredia operačného systému.

ii)

Licencie na spravovanie klienta môžete používať ako licencie na spravovanie klienta pre prostredie operačného systému alebo používateľa.

Pri ľubovoľnej inštancii serverového softvéru na vašom licencovanom serveri môžete spravovať:

i)

akýkoľvek počet prostredí operačného systému v zariadení, potom ako príslušnému zariadeniu pridelíte rovnaký počet licencií na spravovanie servera alebo klienta.

ii)

prostredia operačného systému, ktoré používajú vaši používatelia, potom čo daným používateľom pridelíte licencie na spravovanie klienta.

Fyzické prostredie operačného systému a akékoľvek virtuálne prostredie operačného systému môžete spravovať na základe jedinej licencie na spravovanie servera, ak toto fyzické prostredie operačného systému používate na obmedzené účely uvedené vyššie.

Produkt alebo funkcie (alebo pracovná záťaž)

Kategória a zoznam licencií na spravovanie

Data Protection Manager 2010 for System Center Essentials

Licencie na spravovanie servera

System Center Essentials Plus 2010 Server Management License Suite

Data Protection Manager 2010 for System Center Essentials

Licencie na spravovanie klienta

System Center Essentials Plus 2010 Client Management License Suite

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 96 z 157

Document info
Document views522
Page views522
Page last viewedTue Jan 17 07:05:30 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments