X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 97 / 173

624 views

0 shares

0 downloads

0 comments

97 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie

Produkt alebo funkcie (alebo pracovná záťaž)

Kategória a zoznam licencií na spravovanie

System Center Configuration Manager 2007 R2 a

System Center Configuration Manager 2007 R2 s technológiou SQL Server 2005

Spravovanie podľa inštancií serverového softvéru pomocou spravovania požadovanej konfigurácie iba základných pracovných záťaží operačného systému spustených v licencovanom prostredí operačného systému, ako aj spravovanie akýchkoľvek aplikácií spustených v danom prostredí operačného systému, ktoré nevyžadujú používanie spravovania požadovanej konfigurácie.

Základné pracovné záťaže operačného systému znamenajú

tieto základné pomôcky operačného systému: System Resource Manager (systémový správca prostriedkov), Password Change Notification (oznámenie o zmene hesla), Baseline Security Analyzer (základný analyzátor zabezpečenia), Reliability a Availability Services (služby spoľahlivosti a dostupnosti),

tieto pracovné záťaže súborov a služieb tlače: Print Server, Distributed File System (DFS), File Replication Service (FRS), Network File System (NFS), File Transfer Protocol (FTP) a Windows SharePoint Services a

tieto pracovné záťaže služieb siete: Distributed Naming Service (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) a Windows Internet Naming Service (WINS).

Licencie na spravovanie servera

System Center Configuration Manager 2007 R2 Standard Server Management License alebo

System Center Server Management Suite Standard (s aktívnym zabezpečením Software Assurance 1. októbra 2008 alebo neskôr)

System Center Configuration Manager 2007 R2 a

System Center Configuration Manager 2007 R2 s technológiou SQL Server 2005

Spravovanie podľa inštancií serverového softvéru pomocou spravovania požadovanej konfigurácie:

konfigurácií dodržiavania podmienok a kontroly IT,

základných pracovných záťaží operačného systému,

všetkých ostatných pomôcok operačného systému, pracovných záťaží služieb a všetkých aplikácií spustených v licencovanom prostredí operačného systému.

Licencie na spravovanie servera

System Center Configuration Manager 2007 R2 Enterprise Server Management License alebo

System Center Server Management Suite Enterprise (získané 1. októbra 2008 alebo s aktívnym zabezpečením Software Assurance s týmto dátumom alebo neskôr) alebo

System Center Server Management Suite Datacenter (získané 1. júla 2009 alebo s aktívnym zabezpečením Software Assurance s týmto dátumom alebo neskôr)

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 97 z 157

Document info
Document views624
Page views624
Page last viewedSun Jan 22 10:22:39 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments