X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 98 / 173

531 views

0 shares

0 downloads

0 comments

98 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie

Produkt alebo funkcie (alebo pracovná záťaž)

Kategória a zoznam licencií na spravovanie

System Center Configuration Manager 2007 R2 a

System Center Configuration Manager 2007 R2 s technológiou SQL Server 2005

Licencie na spravovanie klienta

BackOffice 2000 LKP (s aktívnym zabezpečením Software Assurance 1. októbra 2008 alebo neskôr) alebo

Core LKP Suite (s aktívnym zabezpečením Software Assurance 1. októbra 2008 alebo neskôr) alebo

Enterprise LKP Suite (s aktívnym zabezpečením Software Assurance 1. októbra 2008 alebo neskôr) alebo

System Center Configuration Manager 2007 R2 Client Management License (klientska licencia ML pre používateľa alebo pre prostredie operačného systému)

System Center Data Protection Manager 2010

Základné spravovanie zálohovania a obnovy súborov podľa inštancií serverového softvéru:

komponentov operačného systému,

pomôcok,

pracovných záťaží služieb

spustených v licencovanom prostredí operačného systému.

Licencie na spravovanie servera

System Center Data Protection Manager 2010 Standard Server Management License alebo

System Center Server Management Suite Standard (s aktívnym zabezpečením Software Assurance 1. júna 2010 alebo neskôr)

System Center Data Protection Manager 2010

Zálohovanie a obnova vrátane základného zálohovania a obnovy súborov podľa inštancií serverového softvéru:

systémového stavu servera,

všetkých komponentov operačného systému,

všetkých pomôcok,

všetkých pracovných záťaží servera,

všetkých aplikácií spustených

v licencovanom prostredí operačného systému.

Licencie na spravovanie servera

System Center Data Protection Manager 2010 Enterprise Server Management License alebo

System Center Server Management Suite Enterprise (získané 1. júna 2010 alebo s aktívnym zabezpečením Software Assurance s týmto dátumom alebo neskôr) alebo

System Center Server Management Suite Datacenter (získané 1. júna 2010 alebo s aktívnym zabezpečením Software Assurance s týmto dátumom alebo neskôr)

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 98 z 157

Document info
Document views531
Page views531
Page last viewedTue Jan 17 21:42:41 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments