X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 99 / 173

639 views

0 shares

0 downloads

0 comments

99 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie

Produkt alebo funkcie (alebo pracovná záťaž)

Kategória a zoznam licencií na spravovanie

System Center Data Protection Manager 2010

Licencie na spravovanie klienta

System Center Data Protection Manager 2010 Client Management License (klientska licencia ML pre používateľa alebo pre prostredie operačného systému) alebo

System Center Client Management Suite (získané 1. júna 2010 alebo s aktívnym zabezpečením Software Assurance s týmto dátumom alebo neskôr) (klientska licencia ML pre používateľa alebo pre prostredie operačného systému) alebo

Enterprise LKP Suite (s aktívnym zabezpečením Software Assurance 1. júna 2010 alebo neskôr)

System Center Essentials 2010 a

System Center Essentials 2010 s technológiou SQL Server 2008

Licencie na spravovanie servera

System Center Essentials 2010 Server Management License alebo

System Center Essentials Plus 2010 Server Management License Suite

System Center Essentials 2010 a

System Center Essentials 2010 s technológiou SQL Server 2008

Licencie na spravovanie klienta

System Center Essentials 2010 Client Management License alebo

System Center Essentials Plus 2010 Client Management License Suite

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 99 z 157

Document info
Document views639
Page views639
Page last viewedMon Jan 23 01:03:16 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments