X hits on this document

35 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 10

1

Sabina Cisek

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński Institute of Information and Library Science, Jagiellonian University, Poland

Nauka 2.0: nowe narzędzia komunikacji naukowej [Science 2.0: New Tools for Scholarly Communication]

Abstrakt

Termin “nauka 2.0” oznacza idee, zjawiska i trendy będące efektem zastosowania nowych mediów w nauce współczesnej. Problematyka ta ma charakter kompleksowy i wielowymiarowy, dotyczy nie tylko zmian w komunikacji naukowej jako takiej, lecz także ich konsekwencji w zakresie funkcjonowania nauki w społeczeństwie, a nawet samej istoty naukowości. Niniejszy artykuł omawia jedynie wybrane aspekty nauki 2.0, tj. narzędzia i zasoby internetowe związane z Open Access i Web 2.0 oraz niektóre sposoby i skutki ich wykorzystania w komunikacji naukowej.

Abstract

The term “Science 2.0” denotes ideas, phenomena and trends resulting from the application of new media in the academic world. This is a multi-dimensional and complex issue related not only to ongoing changes in scholarly communication but also to their deeper consequences, i.e. the evolution of both social functioning of science and even the nature of scholarly knowledge and research. This paper focuses on a “surface-level” question: how and to what extent the Open Access and Web 2.0 contents and tools influence the contemporary scholarly communication. Other, more subtle Science 2.0 problems are left for future study and publications.

Słowa kluczowe: archiwum, blog, komunikacja naukowa, Nauka 2.0, repozytorium,

Open Access, serwis społecznościowy, Web 2.0

Keywords: archives, blogs, repositories, Open Access, scholarly communication,

Science 2.0, sharing sites, Web 2.0

Document info
Document views35
Page views35
Page last viewedMon Jan 16 13:33:13 UTC 2017
Pages10
Paragraphs296
Words2180

Comments