X hits on this document

40 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 10

3

Wybrane technologie i zasoby internetowe w komunikacji naukowej

Przypuszczalnie wszystkie lub niemal wszystkie narzędzia, usługi i zasoby internetowe znajdują lub mogą znaleźć zastosowanie w działalności naukowej. Na współczesną komunikację naukową szczególny jednak wpływ mają dwa „megazjawiska” w Internecie, mianowicie: Open Access oraz Web 2.0. Obydwa są przedmiotem wielu publikacji, także w języku polskim, dlatego tutaj zamieszczam jedynie krótkie ich charakterystyki.

Idea O p e n A c c e s s polega, najogólniej mówiąc, na dążeniu do bezpłatnego – dla odbiorcy, niekoniecznie zaś dla autora bądź wydawcy – udostępniania publikacji naukowych w wersji elektronicznej w Internecie, tj. w postaci e-printów. Zasoby Open Access obejmują, w pewnym uproszczeniu: (1) teksty recenzowane – głównie w naukowych czasopismach elektronicznych, publikowane w zasadzie wedle „tradycyjnej” procedury (wersja autorska – recenzja – poprawki – publikacja) oraz (2) materiały recenzowane bądź nie – w repozytoriach instytucjonalnych i archiwach dziedzinowych, opartych na aktywności społeczności użytkowników, udostępniane poprzez samo-publikację (self-archiving) [Maciejewska; Moskwa; Urbańczyk 2007] [Nahotko 2007] [Szczepańska 2007].

Próby definicji, opis cech i zakresu W e b 2 . 0 znaleźć można między innymi w: [Derfert-Wolf 2007], [Jaskowska; Dudczak 2007], [Gmiterek 2007]. Wikipedia, skądinąd sama będąca najbardziej bodaj znanym „produktem” Web 2.0, podaje następującą charakterystykę: „Web 2.0 – określenie serwisów internetowych, powstałych po 2001 roku, w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść generowana przez użytkowników danego serwisu. (…) Web 2.0 nie jest nową World Wide Web ani Internetem, ale innym sposobem na wykorzystanie jego dotychczasowych zasobów. Uważa się, że serwisy Web 2.0 zmieniają paradygmat interakcji między właścicielami serwisu i jego użytkownikami, oddając tworzenie większości treści w ręce użytkowników” [Web 2.0 2008].

W Tabeli 1 ujęte są wybrane serwisy internetowe wykorzystywane we współczesnej komunikacji naukowej: ich rodzaje/typy wraz z konkretnymi przykładami polskimi i zagranicznymi. Przedstawione są w kolejności alfabetycznej a nie wedle hierarchii ważności (to osobne zagadnienie, które także należałoby zbadać).

Document info
Document views40
Page views40
Page last viewedFri Jan 20 14:49:17 UTC 2017
Pages10
Paragraphs296
Words2180

Comments