X hits on this document

37 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 10

4

Tabela 1: Wybrane serwisy internetowe w komunikacji naukowej.

Narzędzia, usługi, zasoby

Przykłady – przydatne w kontekście komunikacji naukowej

OPEN ACCESS

1.

Archiwa i repozytoria; biblioteki cyfrowe:

 • jednodziedzinowe (np. E-LIS)

 • wielodziedzinowe (np. Kujawsko- Pomorska Biblioteka Cyfrowa)

 • Cogprints http://cogprints.org/

 • Computing Research Repository http://arxiv.org/corr/home

 • Domena internetowych repozytoriów wiedzy http://dir.icm.edu.pl/dirw

 • DLIST Digital Library of Information Science and Technology http://dlist.sir.arizona.edu/

 • E-LIS http://eprints.rclis.org/

 • Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://kpbc.umk.pl/dlibra

Inne archiwa i repozytoria można znaleźć między innymi poprzez:

 • Directory of World Repositories: Top 200 Repositories http://www.webometrics.info/top200 rep.asp

 • OpenDOAR the Directory of Open Access Repositories http://www.opendoar.org/

 • ROAR Registry of Open Access Repositories http://roar.eprints.org/

2.

Czasopisma elektroniczne

Naukowe i fachowe czasopisma online można odnaleźć przez katalogi:

 • DOAJ Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org/

 • Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne http://www.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/

 • Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie http://www.bj.uj.edu.pl/~krosniak/Open Access 1.htm

3.

Repozytoria materiałów multimedialnych

 • ResearchChannel http://www.researchchannel.org/

Zawiera nagrania referatów, wykładów etc., na przykład:

http://content.digitalwell.washington.edu/msr/external release talks 12 05 2005/13145/lecture.htm

4.

Dedykowane serwisy wyszukiwawcze zasobów Open Access

 • Google Scholar http://scholar.google.com/ (nie tylko Open Access)

 • OAIster http://www.oaister.org/

 • Scirus http://www.scirus.com/srsapp/

Document info
Document views37
Page views37
Page last viewedThu Jan 19 02:40:19 UTC 2017
Pages10
Paragraphs296
Words2180

Comments