X hits on this document

43 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 10

7

  • Connotea: Free online reference management for all researchers,

clinicians and scientists http://www.connotea.org/

Dzielenie się odnośnikami do polecanych stron WWW oraz tekstów online = sharing bookmarks and bibliographies, online reference management

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie: co zmienia się w komunikacji naukowej pod wpływem nowych narzędzi?

Opisane w niniejszym tekście usługi internetowe kształtują formy i sposoby komunikacji w nauce, czyniąc ją szybszą i wygodniejszą. Ich wykorzystanie pociąga za sobą prawdopodobnie także głębsze zmiany w badaniach i szeroko rozumianej działalności naukowej. Niektóre charakterystyki „nowej” komunikacji naukowej zebrane są w Tabeli 2.

błyskawiczne upowszechnianie zarówno opinii jak i odkryć naukowych, bez przechodzenia tradycyjnego, często długotrwałego procesu publikacji w czasopismach,

prowadzenie dyskusji i wymiany poglądów niemal w czasie rzeczywistym,

przyspieszenie obiegu informacji w nauce (m.in. poprzez tzw. mikropublikacje [Nielsen 2007])

możliwość efektywniejszego upowszechniania wyników badań naukowych wśród szerokiej publiczności oraz na potrzeby edukacji formalnej i samokształcenia

ułatwienie „migracji” wiedzy między

(3) potencjalnie powszechny dostęp

Tabela 2: Wybrane cechy „nowej” komunikacji naukowej (faktyczne i oczekiwane) oraz ich skutki

Konsekwencje Cechy negatywne Konsekwencje pozytywne

rozpowszechnianie nieprzemyślanych, niesprawdzonych, a nawet fałszywych czy niebezpiecznych treści

(1) łatwość i szybkość publikowania (uwaga! cecha w niewielkim stopniu dotyczy recenzowanych czasopism online)

(2) potencjalna natychmiastowość dostępu

Document info
Document views43
Page views43
Page last viewedSun Jan 22 17:03:38 UTC 2017
Pages10
Paragraphs296
Words2180

Comments