X hits on this document

34 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 10

8

dyscyplinami, zwiększenie interdyscyplinarności nauki

(4) często nieformalny charakter – skutkujący obniżeniem barier w komunikacji naukowej: językowych, społecznych i innych

otwartość i pluralizm

ączanie się do dyskusji studentów, amatorów, laików, czasami oferujących świeże spojrzenie na „stare” problemy

wolny rynek idei

pojawianie się wypowiedzi bezwartościowych pod względem merytorycznym, zbyt emocjonalnych czy wręcz obraźliwych

(5) uwidocznienie i zwiększenie roli wspólnoty uczonych, „kolektywny umysł”

wzmożenie społecznej kontroli, m.in. łatwiejsze „wychwytywanie” plagiatów

być może – szybszy rozwój i podniesienie jakości badań dzięki ułatwionej dyskusji, współpracy i wzajemnej inspiracji

  • upublicznienie

konfliktów osobistych

  • czarny PR

Źródło: Opracowanie własne

Na zakończenie warto odnotować jeszcze pewną interesującą tendencję. Otóż zaobserwować można postępującą formalizację i profesjonalizację wielu usług i zasobów internetowych, tzn. narzędzia i serwisy WWW, które powstały w celach osobistej ekspresji, rozrywkowych, towarzyskich etc. stosunkowo szybko „poważnieją” i zaczynają znajdować zastosowania w biznesie, polityce, nauce. Najbardziej oczywistym przykładem są tutaj blogi, lecz rzecz dotyczy także np. YouTube albo wirtualnego świata SecondLife. Ta profesjonalizacja jest stosunkowo słabo widoczna w polskim Internecie, natomiast zupełnie wyraźna w światowej Sieci.

Wykorzystane opracowania

  • 1.

    Building Web Communities Resource Center (2008) [dok. elektr.]. http://www.deitel.com/ResourceCenters/Web20/BuildingWebCommunities/Introductionto BuildingWebCommunitiesArticles/tabid/1224/Default.aspx [odczyt 23.02.2008]

  • 2.

    Cisek, Sabina (2008). Weblogi – nowe narzędzie komunikacji w nauce. W: Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (w druku)

Document info
Document views34
Page views34
Page last viewedThu Dec 22 01:35:26 UTC 2016
Pages10
Paragraphs296
Words2180

Comments