X hits on this document

36 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 10

9

 • 3.

  Cisek, Sabina; Sapa, Remigiusz (2007). Komunikacja naukowa w Internecie – mity i rzeczywistość. W: Lubaszewski, Wiesław red. Komputer – Człowiek – Prawo. Kraków: Wyd. UJ, s. 39-49.

 • 4.

  Derfert-Wolf, Lidia (2007) [dok. elektr.]. Blogi i RSS dla bibliotekarzy i bibliotek. Biuletyn EBIB nr 7 (88). http://www.ebib.info/2007/88/a.php?derfert [odczyt 12.02.2008]

 • 5.

  Gmiterek, Grzegorz (2007) [dok. elektr.]. Library 2.0. Możliwości zastosowania Web 2.0 w bibliotekach polskich. Biuletyn EBIB nr 4 (85) http://www.ebib.info/2007/85/a.php?gmiterek [odczyt 12.02.2008]

 • 6.

  Hammond, Tony; Hannay, Timo; Lund, Ben; Scott, Joanna [dok. elektr.]. Social Bookmarking Tools (I). A General Review. D-Lib Magazine vol. 11 nr 4 http://www.dlib.org/dlib/april05/hammond/04hammond.html [odczyt 15.02.2008]

 • 7.

  Harvard zagłosował na tak! [2008] [dok. elektr.]. W: BOA: Blog o Open Access. http://boa.icm.edu.pl/ [odczyt 25.02.2008]

 • 8.

  Jaskowska, Bożena; Dudczak, Adam (2007). Library 2.0 – rewolucja i przełom, czy kolejny etap rozwoju współczesnego bibliotekarstwa? Przegląd Biblioteczny nr 3, s. 354-

365.

 • 9.

  Maciejewska, Łucja; Moskwa, Krzysztof; Urbańczyk, Barbara (2007) [dok. elektr.]. Czasopisma naukowe Open Access – model otwartego dostępu do wiedzy. W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku. (EBIB Materiały konferencyjne nr 18). http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/maciejewska moskwa urbanczyk.php [odczyt 12.02.2008]

 • 10.

  Nahotko, Marek (2007) [dok. elektr.]. Wpływ Open Access na poziom cytowań publikacji. W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku. (EBIB Materiały konferencyjne nr 18). http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/nahotko.php [odczyt 12.02.2008]

 • 11.

  Nauka 2.0, dyskusja o ResearchBlogging.org (2008) [dok. elektr.]. W: Antymatrix. Blog Edwina Bendyka. http://bendyk.blog.polityka.pl/?p=410 [odczyt 12.02.2008]

 • 12.

  Nauka 2.0, peer review: przeżytek czy konieczność? (2008) [dok. elektr.]. W: Antymatrix. Blog Edwina Bendyka. http://bendyk.blog.polityka.pl/?p=411 [odczyt 12.02.2008]

 • 13.

  Nielsen, Michael (2007) [dok. elektr.]. The Future of Science. http://michaelnielsen.org/blog/?p=260 [odczyt 26.02.2008]

 • 14.

  O’Reilly, Tim (2005-2008) [dok. elektr.]. What Is Web 2.0. http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html [odczyt

   • 12.02.2008

    ]

Document info
Document views36
Page views36
Page last viewedMon Jan 16 17:23:30 UTC 2017
Pages10
Paragraphs296
Words2180

Comments