X hits on this document

15 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 3

A l t i j d d u u r d e r u i t Échte prijs auto hoger dan in advertentie

Heb je zojuist in onze autotest een model van je gading gezien? Verkijk je dan niet op de vanafprijs: in de showroom hogen autoverkopers de prijs op met bijkomende kosten en zetten sommige zaken zelfs dubbel op de rekening.

TeksT FranK Buma u IllusTraTIe Hein de Kort m.m.V anwB warenÓĀą en dienstenonderzoeK

ls je een televisie wilt kopen, weet je precies wat dat gaat kosten. Hetzelfde geldt bij het boeken van een vliegticket, al ging dat niet zonder slag of stoot. In 2005 stelde de luchtvaart- branche een gedragscode in die de aange- sloten leden verplichtte tot het opnemen van alle bijkomende kosten in de geadver- teerde ticketprijs. De reiswereld stond op zijn kop. Maar de consument weet sinds- dien precies waar hij aan toe is. Ben je op zoek naar een nieuwe auto, dan is het kostenplaatje helaas niet zo helder. Uit de advertentie wordt de uiteindelijk te beta- len prijs niet duidelijk. Is dat wel het geval bij een bezoek aan de showroom? A

Rondshoppen loont

De Kampioen vroeg in februari offertes aan voor de modellen uit onze vergelij- kende stadsautotest om te zien wat je nu werkelijk voor zo’n auto betaalt. Alleen Suzuki lieten we buiten beschouwing, omdat de Splash ten tijde van ons onder- zoek nog niet leverbaar was. We waren in de markt voor de goedkoopste uitvoering: die van de geadverteerde verkoopprijs. We ruilden niets in en als we korting kre- gen, trokken we die van de aanschafprijs

af. Eventuele financieringsaanbiedingen legden we naast ons neer. In totaal bezochten we 52 bedrijven, verspreid over de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Rondshoppen bleek te lonen: de duurste en de goedkoopste offerte voor een Renault Twingo kwamen bijvoorbeeld beiden uit de regio Utrecht. Maar nergens betaalden we de prijs waar- mee door de importeurs wordt geadver- teerd. In het uiterste geval betaalden we een kleine e 1.200,- meer. Bij Renault- dealer Kroegman uit 's-Graveland waren we e 89,- goedkoper uit dan de geadver- teerde prijs.

Kleine lettertjes

De verkoopprijs zoals je die in auto-adver- tenties leest is een vanafprijs, opgesteld door de importeur van het betreffende merk. Eenmaal aan de onderhandelings- tafel komen daar altijd nog kosten bij. Sommige daarvan staan al in (hele) kleine lettertjes onderaan de advertentie. De kosten rijklaar maken bijvoorbeeld. Ook die worden in principe vastgesteld door de importeur, hoewel Daihatsu spreekt van een advies en Smart zegt de kosten rijklaar maken ‘in samenspraak met de

dealers’ te bepalen. De kosten rijklaar maken bestaan doorgaans uit het trans- port en het schoon- en rijklaar maken van de nieuwe auto. Maar door het toe- voegen van bijvoorbeeld een mattenset of een ehbo-kit kan de verkoper de kosten verhogen. Dat is vaak eenvoudig te con- troleren, omdat in de brochure van iede- re auto is na te lezen wat er precies onder de kosten rijklaar maken wordt verstaan. In het foldermateriaal van Kia en Renault moet expliciet naar de betreffende para- graaf worden gezocht. Voor alle merken geldt dat op de websites helemaal geen melding wordt gemaakt van de kosten rij- klaar maken. Er is wel een prijslijst te downloaden, maar die is op het compu- terscherm lastig te lezen.

Ondoorzichtige kosten

Opmerkelijk is een drietal verkopers dat zich tijdens het opstellen van de offerte vertrouwelijk liet ontvallen dat de kosten rijklaar maken ‘in feite een verkapte prijs- verhoging zijn’. Bij Daihatsu lijkt de prijs- lijst afkomstig van de importeur, maar nader onderzoek leert dat de inhoud van de post ‘kosten rijklaar maken’ verschilt per bedrijf. Zo is moeilijk na te gaan wat

Kampioen 42 mei 2008

de importeur nu werkelijk voorschrijft. Dealer Stekelenburg Autobedrijven zette de leges, het kenteken en de brandstof twee keer op de rekening. Een uitzonde- ring daargelaten liggen de kosten rijklaar maken bij de verschillende Daihatsu-ver- kooppunten dicht bij elkaar. Hetzelfde geldt voor de dealerbedrijven van Citroën, Kia en Smart. Bij Renault zitten

afleverpakket op wanneer hen wordt gevraagd de kosten rijklaar maken te spe- cificeren. Zo’n afleverpakket bestaat negen van de tien keer uit een mattenset en een (volle) tank brandstof.

Stuurbekrachtiging stuwt prijs omhoog

Wanneer je een nieuwe auto koopt, zijn de verwijderingsbijdrage (15,-) en de kosten die worden gemaakt bij het op naam stellen van de heilige koe (de zoge- naamde leges, 46,-) vaste gegevens. Het bestellen van een populaire extra als stuurbekrachtiging is je eigen keus. Tijdens ons onderzoek viel echter op dat stuurbekrachtiging bij Kia, Renault en Smart niet als losse optie te bestellen is. Je bent dan automatisch aangewezen op een duurdere uitvoering tegen een meer- prijs van 500,- tot 1.000,-. Vaak stuur- den de verkopers aan op dat duurdere model door argumenten aan te halen als een lage inruilwaarde of een extreem lange levertijd bij modellen zonder stuur- bekrachtiging. Bij Kia kregen we te horen dat de goedkoopste uitvoering van de

Picanto niet eens wordt geleverd. Terwijl wél met de vanafprijs van die uitvoering wordt geadverteerd. Een autoverkoper die zijn vak ver- staat, zal je kunnen verleiden meer geld uit te geven dan je oorspronkelijk van plan was. Maar dan moet hij je daarbij wel de vrije keus laten. Alle overige bijkomende kosten die in onze tabel staan gespecificeerd zijn niet op de nota gekomen omdat wij dat wil- den, maar omdat de verkoper in kwestie ons voor het blok zette. Denk daarbij E Top 5 Gemiddeld verschil met vanafprijs in advertentie 1) 2) 3) 4) Smart Renault € 790,- € 505,- € 470,- € 462,- € 166,- Kia Daihatsu in de kosten rijklaar maken ondermeer een gevarendrie- hoek, lifehammer en het graveren van de autoruiten. Toch duikt op 3 van de 12 Franse offertes een extra afleverpakket op, waarvan onduidelijk is wat het behelst. Ongeacht het merk noemen veel verkopers trouwens de inhoud van het 5) Citroën

Kampioen 43 mei 2008

Document info
Document views15
Page views15
Page last viewedTue Jan 10 02:32:52 UTC 2017
Pages3
Paragraphs261
Words2705

Comments