X hits on this document

PDF document

Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat - page 4 / 8

46 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 8

Ohjelma / Program

Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pensioner så in i Norden

Seminaarin puheenjohtaja Kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta Suomen eduskunta

Seminariets ordförande Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta Finlands riksdag

13:00

SEMINAARIN AVAUS Puheenjohtaja Anders Rusk Pohjola-Norden ry

SEMINARIET ÖPPNAS Ordförande Anders Rusk Pohjola-Norden rf

ELÄKEPOLITIIKKA JA ELÄKERAHASTOPOLITIIKKA Pääministeri Mari Kiviniemi Suomen hallitus

PENSIONSPOLITIK OCH PENSIONSFONDSPOLITIK Statsminister Mari Kiviniemi Finlands regering

Ministeri Jan Vapaavuori Suomen hallitus

Minister Jan Vapaavuori Finlands regering

ELÄKEYHTIÖMALLI Toimitusjohtaja Matti Vuoria Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

PENSIONSBOLAGSMODELLEN VD Matti Vuoria Det ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

RUOTSIN ELÄKEMALLI Toimitusjohtaja Kerstin Hessius Tredje AP-fonden

SVERIGES PENSIONSMODELL VD Kerstin Hessius Tredje AP-fonden

NORJAN ELÄKEMALLI Tutkija Axel West Pedersen Nova, Norja

NORGES PENSIONSMODELL Forskare Axel West Pedersen Nova, Norge

Kahvi

Kaffe

SOPIVA ELÄKEIKÄ? Yritysneuvoja Torfinn Slåen Innomieli Oy

LÄMPLIG PENSIONSÅLDER? Arbetslivscoach Torfinn Slåen Innomieli Ab

AY-LIIKKEEN NÄKEMYS Puheenjohtaja Ann Selin Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

FACKETS SYN Ordförande Ann Selin Servicefacket PAM r.f.

VALTA JA ELÄKKEET Toimitusjohtaja Sixten Korkman Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla

MAKTEN ÖVER PENSIONERNA VD Sixten Korkman Näringslivets forskningsinstitut Etla

EKONOMISTIN POHDINTA RAHASTOJEN MERKITYKSESTÄ Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia pankki

EN EKONOMISTS FUNDERINGAR KRING FONDERNAS BETYDELSE VD Jussi Laitinen Aktia bank

YHTEENVETO Vuorineuvos Martin Saarikangas Pohjola-Nordenin elinkeinotoimikunnan puheenjohtaja

SAMMANFATTNING Bergsrådet Martin Saarikangas ordförande för Pohjola-Nordens näringslivsutskott

Buffet (n. klo 17.00) Isäntä: Nordea

Buffé (ca kl. 17.00) Värd: Nordea

19:30

Document info
Document views46
Page views51
Page last viewedWed Jan 18 11:04:24 UTC 2017
Pages8
Paragraphs214
Words2567

Comments