X hits on this document

264 views

0 shares

0 downloads

0 comments

19 / 31

21. Yüzyıl Sağlık Sistemine Doğru: Sağlık Reformu İçin Öneriler

Uygulanmakta olan ücret sisteminden “hakediş-fee-for-service” vazgeçip, kalite ve verimlilik öncelikli ve hasta sonuçlarını ölçen ve değerlendiren bir performans sitemine bağlı ücretlendirme sistemine geçilmelidir.

Bağımsız bir ilaç, tıbbi cihaz ve teknoloji kurumu kurulmalıdır.

Organizasyonel innovasyon, sağlık sunumunda koordinasyon teşvik edilmeli, finansal ve idari fonksiyonlar basitleştirilmelidir.

İnformasyon teknolojisi sağlık hizmetlerinin merkezinde yer almalı, ulusal standartlar belirlenmelidir.

Ulusal sağlık veri ambarı geliştirilmeli, bu veriler klinik uygulamalar, hasta sonuçları ve maliyetleri içermelidir.

Sağlık sigorta sisteminin yaygın ve birbirini destekleyecek şekilde geliştirilmesi gerekmektedir.

Optimal sağlık paketini belirleyecek, tüm paydaşların içinde bulunduğu bağımsız bir kurul olmalıdır.

Fresh Thinking Project. Toward a 21st Century Health Care System: Recommendations

For Health Care Reform. Ann Intern Med 2009;150:493-5.

Document info
Document views264
Page views264
Page last viewedSun Jan 15 11:19:47 UTC 2017
Pages31
Paragraphs341
Words1662

Comments