X hits on this document

217 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 31

Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi Temel Prensipleri

Düzenli, sistematik ve şeffaf olmalıdır. Tüm değerlendirmeyi kapsayacak bir raporlama sistemi öncelikle hazırlanmalıdır.

Performans değerlendirme sistemi geniş kapsamlı olmalıdır. Sadece sınırlı bir programın sonuçlarına bağlı kalmamalıdır.

Performansı değerlendirmek için analitik yöntemleri kullanırken, destekleyici tüm verilerden yararlanmalıdır. Performans indikatörleri ve bunların analizi çok önem taşımalıdır.

Tüm bu kriterlere ulaşabilmek için, sağlık sistemi performans değerlendirmesi şeffaf olmalı, tüm paydaşlarını hesap verebilir kılmalıdır.

Bugün için bu sistemi uygulayabilen iki Avrupa ülkesi vardır; İngiltere ve Hollanda.

WHO, The European Health Report, 2009.

Document info
Document views217
Page views217
Page last viewedSun Dec 04 02:46:06 UTC 2016
Pages31
Paragraphs341
Words1662

Comments