X hits on this document

545 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 145

Lista principalelor teme de seminar.

1. Operaţii cu seturi

2. Grafuri orientate

3. Probleme de găsire a căilor

4. Funcţii şi ordine de mărime

5. Recursivitate şi relaţii de recurenţă

6. Probleme de relaţii binare

7. Probleme de logică propoziţională

8. Probleme de logica predicatelor

D. BIBLIOGRAFIE  

1. J.L. Hein, Discrete Structures, Logic, and Computabiitylit, 2nd edition, Jones and Bartlett Publ. 2002

2 Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 5th edition, McGraw-Hill, 2002.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examenul este scris si consta dintr-un set de 10 intrebari avand ponderea fiecare de 1 punct. Nota finala e formata din 40% activitate pe parcurs si teme de casă, 60% examen final.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

1. Massachusetts Institute of Technology: Discrete structures: modular arithmetic, graphs, state machines, counting.

2. University of Leicester: Logic and Discrete Structures

3. Stanford University: Discrete Structures

Data: 18.06.2005

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

               Prof.dr.ing. Vladimir Creţu                                                                Prof.dr.ing. Marius Crişan

"UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

Document info
Document views545
Page views545
Page last viewedTue Jan 24 15:18:18 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments