X hits on this document

525 views

0 shares

0 downloads

0 comments

103 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: IV

Semestrul: 1

Titularul cursului: ş.l. dr. ing. Marius Marcu

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Examen scris / Distribuită

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Disciplina îşi propune să prezinte cunoştinţe legate de interfaţarea dispozitivelor fizice şi sistemele de operare moderne prin intermediul driverelor. Cursurile disciplinei au ca obiective formarea studenţilor pentru înţelegerea sistemelor de I/O la SO Windows şi Linux, mecanismul de detecţie şi autoconfigurare hardware, managementul consumului, sincronizarea acceselor la dispozitive precum şi prezentarea aplicaţiilor driverelor.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1. Arhitectura de I/O la sistemele de operare WindowsNT (Windows 2000, Windows XP, Vindows Vista): Nivelurile de privilegiu hardware, componentele nucleului SO, Subsistemul Win32, caracteristicile subsistemului de I/O

2. Procesul de autoconfigurare: resurse sistem, programarea dispozitivelor fizice, transferuri de date, Plug and Play, magistrala PCI şi PCIExpress

3. Structura driverelor Windows: caracteristici, clasificare, arhitectura

4. Structuri de date pentru dirvere: packete I/O, obiecte nucleu, întreruperi, DMA

5. Rutinele driverelor: rutine suport, tratare erori, alocare memorie, siruri unicode

6. Gestionarea resurselor sistem: plug-and-play, întreruperi, baza de date registry, power management

7. Multithreading şi multiprocesor: sincronizări, fire de execuţie nucleu, sisteme multiprocesor simetrice

8. Utilizarea driverelor în aplicaţii: servicii sistem, componente nucleu

9. Drivere speciale: video şi sunet (DirectX), reţea

10. Drivere Linux: nucleul sistemului de operare, drivere caracter, modelul dispozitiv linux

11. Depanarea şi testarea driverelor

12. Instalarea şi mentenanţa driverelor

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. Baza de date Registry

2. Magistrala PCI

3. Servicii sistem

4. Componente binare sistem

5. Structura unui driver

6. Driver pentru portul serial

7. Driver pentru dispozitive USB

8. Driver pentru monitorizarea parametrilor sistemului

9. Tratarea mesajelor de PM

10. Depanare si testare

D. BIBLIOGRAFIE  

1. Walter Oney, Programming the Microsoft Windows Driver Model, Microsoft Press, 2002.

2. Mark Russinovich, David Solomon, Microsoft Windows Internals, Microsoft Press, 2005.

3. Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman, Linux Device Drivers, O’Reilly, 2005.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris de tip grilă la sfarsitul semestrului (50%) plus activitatea pe parcurs (50%). Examenul are o durată de 3 ore, conţine 20 de întrebări (15 teoretice şi 5 aplicative)

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Florida State University, Computer Science, Linux Kernel & Device Driver Programming

http://www.cs.fsu.edu/~baker/devices/

Document info
Document views525
Page views525
Page last viewedMon Jan 23 09:10:22 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments