X hits on this document

512 views

0 shares

0 downloads

0 comments

105 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: IV

Semestrul: 1

Titularul cursului: conf. dr. ing. Mihai V. Micea

Colaboratori: as. ing. Bogdan Ciubotaru

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Examen scris / Distribuită

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

In cadrul cursului studentii vor dobandi cunostintele necesare intelegerii principiilor de transmisie a informatiei pe canale analogice si digitale, precum si de arhitectura si operare ale standardelor de telecomunicatii digitale fixe si mobile, cu particularizari concrete pe sistemele Alcatel (centrala digitala Alcatel 1000 E 10, sistemele GSM si GPRS, etc.). De asemenea, studentii vor deprinde practic, pe machetele Alcatel, abilitatile necesare in configurarea si utilizarea sistemelor de telecomunicatii digitale.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Introducere: Consideratii generale; Modelul canalului de telecomunicatii; Canale analogice de telecomunicatii; Canale digitale de telecomunicatii; Modelul OSI de interconectare a sistemelor; Medii fizice de comunicatie. Telecomunicatii digitale mobile: Introducere; Standardul GSM; Standardul GPRS; Standarde avansate: EDGE, UMTS. Telecomunicatii digitale fixe: Sistemul public de telefonie cu comutatie de circuit (PSTN); Centrala de comutatie digitala Alcatel 1000 E 10; Sistemul de telefonie digitala cu servicii integrate (ISDN); Retele de telecomunicatii inteligente (IN). Semnalizarea semafor Nr. 7 (SSN7).

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

14.

Comutatie fixa, centrala OCB (Alcatel 1000 E 10): arhitectura, configurare, operare.

15.

Protocoale de telecomunicatii.

16.

Subsistemul Alcatel BSS. Arhitectura, principii de configurare, mentenanta si instalare.

17.

Subsistemul Alcatel NSS. Arhitectura, principii de configurare si operare.

18.

Sistemul de operare si mentenanta Alcatel OMC-R. Arhitectura, principii de configurare si operare.

D. BIBLIOGRAFIE

4.

A.S. Tannenbaum, "Reţele de calculatoare", 3rd Edition, Computer Press Agora, Bucuresti, 1997.

5.

G. Heine, " GSM Networks: Protocols, Terminology, and Implementation ", Artech House, Inc., London, 1999.

6.

C. Rigault, "Principes de commutation numerique: du telephone au multimedia", Ed. Hermes, Paris, 1998.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Nota finala consta din evaluarea pe parcursul semestrului, in cadrul lucrarilor practice de laborator si la curs (34%), si o examinare scrisa la finele semestrului (66%).

F. COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

4.

University of Ottawa, Canada, Faculty of Engineering, Computer Engineering Undergraduate Program: "Wireless Mobile Networks" (CEG4186)

5.

Carnegie Mellon University, SUA, Department of Electrical and Computer Engineering, Undergraduate Program: "Introduction to Telecommunication Networks" (18-345), "Digital Communication and Signal Processing Systems Design" (18-551)

6.

California Institute of Technology, SUA, Division of Engineering and Applied Sciences, Undergraduate Program: "Networking" (CS/EE 145 abc)

G. OBSERVATII

Document info
Document views512
Page views512
Page last viewedSun Jan 22 17:19:11 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments