X hits on this document

534 views

0 shares

0 downloads

0 comments

107 / 145

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: Calculatoare Şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: IV

Semestrul: 1

Titularul cursului: prof.dr.ing. Mircea Stratulat

Colaboratori: as. ing. Dan Chiciudean

Număr de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Examen scris / Distribuită

5

a. BIECTIVELE CURSULUI

Disciplina prezintă caracteristicile principale ale unui sistem de prelucrare numericã a semnalelor şi principalele componente ale acestuia

B. SUBIECTELE CURSULUI

1. Amplificatoare operaţionale. 1.1. Amplificatoare operaţionale ideal. 1.2. Amplificatoare operaţionale ideal în buclã închisã 1.3. Amplificatoare operaţionale în conexiune inversor. 1.4. Amplificatoare operaţionale în conexiune neinversor. 1.5. Amplificatoare operaţionale în conexiune diferenţialã. 1.6. Amplificator logaritmic .1.7. Amplificator integrator. 1.8. Amplificator derivator. 1.9. Abateri de la modelul ideal în AO reale. Parametrii amplificatoarelor operaţionale.

2. Amplificatoare instrumentale.

3. Amplificatoare de izolare. 3.1. AI cu cuplaj prin transformator şi modulaţie de impulsuri în duratã. 3.2. AI cu cuplaj cu cuplaj optic şi modulaţie în intensitate luminoasã.

4. Multiplexarea semnalelor .4.1. Caracteristicile multiplexoarelor. 4.2. Expandarea multiplexării.

5. Eşantionarea semnalelor. 5.1. Parametrii circuitelor de eşantionare. 5.2. Principiile constructive a circuitelor de E-M.

6.  Convertoare numeric analogice .6.1. Caracteristicile CNA .6.2. Funcţia de transfer. 6.3. Rezoluţia şi eroarea în CNA. 6.4. Timpul de stabilizare. 6.5 .CNA cu reţea de rezistenţe cu valori ponderate binar 6.6. CNA cu reţea de rezistenţe de tip R-2R. 6.7. CNA DAC-08. 6.8. Aplicaţii.

7. Convertoare analog numeric. 7.1. Caracteristicile convertoarelor. 7.2. CAN cu funcţionare în paralel. 7.3. CAN cu funcţionare serie - paralel. 7.4. CAN cu aproximări succesive 7.5. CAN cu comutarea tensiunii de comparaţie 7.6. CAN cu urmărire. 7.7. CAN cu integrare. 7.8. Convertoare tensiune frecvenţã.

8. Sisteme de achiziţie de date .8.1. SAD monocanal 8.2. SAD mono-canal cu eşantionare multiplã. 8.3. SAD multi-canal cu multiplexare numericã .8.4. SAD multi-canal cu multiplexare analogicã. 8.5. Aplicaţii.

9. Sisteme de distribuţie a datelor. 9.1. SDD cu demultiplexare numericã. 9.2.  SDD cu demultiplexare analogicã. 9.3. Aplicaţii

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (laborator)

1. Amplificatoare operaţionale. Parametrii 1.2. Amplificatoare operaţionale. Parametrii 2. 3. Aplicaţii ale AO 1.4. Aplicaţii ale AO 2..5. Multiplexoare .6. Circuite de eşantionare memorare. 7. Aplicaţii cu DAC 08.8. Convertoare Analog numerice paralele .9. Convertoare analog numerice cu aproximări succesive 10. Convertoare analog numerice cu urmărire. 11. SAD mono-canal. 12. SAD multi-canal 13. SAD cu procesoare de semnal 1(DSP) Motorola 14. SAD cu procesoare de semnal 2(DSP) Motorola. 15. Aplicaţii ale procesoarelor de semnal 1.16. Aplicaţii ale procesoarelor de semnal 2.

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1. Mazidi Muhammad Ali, Mazidi Janice Gillispie - 80x86IBM PC Compatibile Computers, ed. Pearson, 2000

2  F.F.Driscoll, R.F. Coughlin , R.S. Villanucci “ Data Acquisition and Process Control “ ,   Prentice Hall, 2000

3. Coughlin Robert F., Driscoll Frederick F. - Operational Amplifiers & Linear Integrated Circuits 6e, Prentice-Hall,I nc., 2001

Document info
Document views534
Page views534
Page last viewedTue Jan 24 01:55:32 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments