X hits on this document

516 views

0 shares

0 downloads

0 comments

108 / 145

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris la sfârşitul semestrului. In nota finalã se iau în considerare prezenţa la curs, activitatea la laborator (33%) şi notele de la examen(66%). Examenul constă din trei subiecte de bază cu o parte teoretică, o parte aplicativă legată de parte teoretică de la subiectul precedent şi o aplicaţie independentă ce urmăreşte să dezvolte modul de sinteză al studentului.

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALA

1.University of.California. Berkeley,
2.Linkoping Institute of Technology,

3. Massachusetts Institute of Technology

Data:21.03.2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof.dr.ing.Vladimir Creţu                          Prof.dr.ing.Mircea Stratulat

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“MODELARE ŞI SIMULARE”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Document info
Document views516
Page views516
Page last viewedMon Jan 23 00:27:58 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments