X hits on this document

537 views

0 shares

0 downloads

0 comments

109 / 145

Anul de studii: IV

Semestrul: 1

Titularul cursului: prof. Ştefan Holban

Colaboratori: as. ing. Cosmin Cernăzanu

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Examen scris / Distribuită

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Scopul cursului este acela de a pune la dispoziţie un set de tehnici pentru construirea de modele a sistemelor reprezentabile prin ecuaţii si a celor in care activităţile au un caracter stohastic. Aceste tehnici includ o gama largă de metode: lanţuri Markov, şiruri de aşteptare, modele de simulare. Accentul este pus pe tehnicile de simulare a sistemelor in care apare concurenţă la resurse si care pot fi reprezentate prin modele stohastice discrete. Accentul este pus pe abilitatea de construi un model a unui sistem real de a efectua experimente de simulare si de a interpreta rezultatele obţinutein limbajul Prolog, care este văzut ca o unealta utila, atât pentru specificarea formala, cat si pentru programare

B. SUBIECTELE CURSULUI

1. Introducere în modelare şi simulare

2. Elemente de statistică matematică utilizate în simulare

3. Indici de performanţă

4. Introducere în TaylorED. Reprezentarea unui model în TaylorED

5. Reprezentarea modelelor prin teoria şirurilor de aşteptare

6. Modele Markov

7. Modele analitice

8. Experimente de simulare

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. Concepte de bază în TaylorED. Simularea unui model simplu

2. Structura unui bloc. Schimbarea drumului clienţilor în model

3. Clase de clienţi. Reprezentări dinamice ale indicilor de performanţă

4. Schimbarea condiţionată a traseului unui client în model

5. Tehnici de reprezentare a disponibilităţii elementelor

6. Modelarea concurenţei la resurse

7. Strategii de planificare a accesului la resurse

8. Modelarea sistemelor de transport continuu

9. Variabile globale. Instrucţiuni compuse

10. Funcţii utilizator

11. Modelarea echipamentelor auxiliare unei activităţi. Blocul Aid

12. Modelarea activităţii de stocare a clienţilor. Blocul Depozit

13. Experimente de simulare

D. BIBLIOGRAFIE  

1.

J. Banks, J. Carson, B. Nelson,  D. Nicol, Discrete-Event System Simulation, Prentice Hall International Series in Industrial and System Engineering 2004

2.  S. Lavenberg Computer Performance modeling handbook, Academic Press 1983

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen practic la sfârşitul semestrului. In nota finala se iau in considerare activitatea la laborator (50%).

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Bremen ,  Warsaw university- Petri Nets

Maryland University            - modeling and simulating      

Data: 27 martie 2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

       Prof. dr. ing. Cretu VLADIMIR                                                           prof.dr.ing. Stefan HOLBAN

Document info
Document views537
Page views537
Page last viewedTue Jan 24 03:40:59 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments