X hits on this document

547 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 145

pentru disciplina:

“CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: I

Semestrul: 1

Titularul cursului: as. Viorel Sîrbu

Colaboratori:     

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

1

1

0

0

Distribuită

2

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Integrarea României în Uniunea Europeană face necesară cunoaşterea aspectelor legate de cultura şi civilizaţia europeană contemporană. Disciplina urmăreşte familiarizarea studenţilor cu cultura şi civilizaţia europeană, precum şi cu istoria Uniunii Europene.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Cap. I Elemente introductive de cultură şi civilizaţie.

(2 ore)Factori determinanţi ai culturii.

Factori comuni la nivel european şi factori specifici, locali.

Evoluţia culturii şi civilizaţiei europene – scurt istoric

Cap. IIEtapele construcţiei europene – principalele Tratate Europene

(2 ore)Planul Schuman şi Tratatul de la Paris (1951)

Tratatul de la Roma (1957)

Actul Unic European (1986)

Tratatul de la Maastricht (1992)

Tratatul de la Amsterdam (1997)

Tratatul de la Nisa (2002)

Constituţia Europeană (2004)

Cap. IIIStructura instituţională a Uniunii Europene

(2ore) Consiliul European

Consiliul Uniunii Europene

Parlamentul European

Comisia Europeană

Alte instituţii europene

Cap. IVState europene vs. Europa: elemente comune şi elemente specifice

(2 ore)Competenţe comunitare şi competenţe naţionale

 Politici comune şi politici naţionale

Principiul subsidiarităţii

Cultura europeană: unitate şi diversitate

Cap. VValori şi simboluri europene

(2 ore) Valori europene fundamentale   

Simboluri europene

Bancnotele şi monedele euro – oglindă a culturii europene

Cap. VI.Viitorul Uniunii Europene

(2 ore)Politica externă a Uniunii Europene

Extinderea Uniunii Europene

Specificitatea  integrării ţărilor central şi est-europene în Uniunea Europeană

Cap. VIIRomânia şi Uniunea Europeană

(2 ore)Procesul de aderare a României la Uniunea Europeană

Valori româneşti şi valori europene

Document info
Document views547
Page views547
Page last viewedTue Jan 24 20:05:11 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments