X hits on this document

450 views

0 shares

0 downloads

0 comments

111 / 145

Titularul cursului: prof.dr. ing. Horia Ciocârlie

Colaboratori: as. ing. Călin Jebelean, as. ing. Ciprian Chirilă, as. ing. Elena Doandeş

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Examen scris / Distribuită

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Tehnicile de compilare sunt tehnici de programare specializate utilizate, în primul rând, la scrierea programelor de translatare dar, în acelaşi timp, aplicabile la realizarea unei game de programe similare translatoarelor: Sisteme de operare, Sisteme de gestiune a bazelor de date, Editoare de texte, toată gama de Programe utilitare sau chiar simple aplicaţii care presupun, ca interfaţă cu utilizatorul, un limbaj de comunicare (comandă).

B. SUBIECTELE CURSULUI

1.

Introducere

2.

Elemente de limbaje formale: Definirea unui limbaj; Sintaxa; Semantica; Gramatici; Expresii regulate; Metode formale pentru specificarea semanticii.

3.

Automate finite: Tipuri de automate; Conversii din expresii regulate în automate; Minimizări de automate.

4.

Analiza lexicală: Rolul analizei lexicale; Tratarea erorilor; Simboluri lexicale; Diagrame de tranziţie.

5.

Analiza sintactică: Rolul analizei sintactice; Tratarea erorilor; Analiza sintactică descendentă recursivă şi nerecursivă; Analiza sintactică ascendentă, principii generale; Tipuri de analiză sintactică ascendentă.

6.

Traducerea dirijată de sintaxă. Analiza semantică: Definiţii dirijate de sintază; Scheme de traducere; Traducerea ascendentă; Traducerea descendentă; Aplicaţii.

7.

Verificarea tipurilor: Expresii de tip; Definirea unui verificator de tip. Aplicaţii.

8.

Generarea codului intermediar: Expresii postfix; Codul intermediar cu trei adrese; Scheme de traducere pentru generare; Aplicaţii.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1.

Proiectarea analizoarelor lexicale.

2.

Proiectarea unui analizor sintactic cu descendenţi recursivi.

3.

Tabela de simboluri; analiza de domeniu.

4.

Analiza tipurilor.

5.

Definirea unei maşini virtuale.

6.

Generarea de cod virtual.

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1. Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman: Compilers. Principles, Techniques and Tools; Addison-Wesley; 1986

2 Dick Grune, Henri E. Bal, Ceriel J.H. Jacobs, Koen Langendoen: Modern Compiler Design; John Wiley; 2003

3. Horia Ciocârlie: Universul limbajelor de programare; Orizonturi Universitare; Timişoara 2006.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examenul este scris cu durata de trei ore. El se compune din: Rezolvarea unei probleme de tehnici de compilare (1,5 ore);  Rezolvare unor exerciţii cu caracter mai teoretic din materia parcursă( 1,5 ore ).

În nota finală examenul are pondere de 65 % iar activităţile pe parcurs de 35 %.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Standford University; University of Cambridge; University of Massachusetts

Data:  27.03.2007

      DIRECTOR DEPARTAMENT,                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

       Prof.dr.ing. Vladimir CREŢU    Prof.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE

Document info
Document views450
Page views450
Page last viewedThu Jan 19 04:31:28 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments