X hits on this document

493 views

0 shares

0 downloads

0 comments

113 / 145

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Examen scris / Distribuită

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul prezinta principalele probleme de securitate a sistemelor si retelelor de calcul: notiunile de baza in definirea securitatii, metode matematice de modelare a acestora, fundamentele implementarii lor, de la criptografie la protocoale si servicii de securitate. Studentii vor dobandi deprinderea de a-si pune problema securitatii unui sistem, a o evalua si a folosi tehnici si unelte pentru a detecta probleme de securitate si a securiza sisteme.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Introducere: probleme de securitate; politici si mecanisme; asigurare si incredere; protocoale, analiza

Fundamente: modele de control al accesului, politici, securitate, confidentialitate, integritate.

Criptografie: teoria numerelor: chei private si publice, distribuirea cheilor; autenticare

Securitatea sistemelor: evaluare si modelare; analiza vulnerabilitatii, audit, studii de caz

Securitatea programelor: programare defensiva, validarea intrarilor, depasiri de tablouri, analiza

Securitatea sistemelor de operare: detectarea intrusilor, securitatea utilizatorilor

Securitatea retelelor: firewall-uri, filtrarea pachetelor, detectia intrusilor, software rau-intentionat

Securitatea aplicatiilor: aplicatii de autentificare, securitatea e-mail-ului, securitatea pe web

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Modelarea politicilor si protocoalelor de securitate. Folosirea uneltelor pentru detectarea,

analiza si corectarea erorilor in protocoale. Programare defensiva; erori tipice.

Validarea intrarilor, specificarea interfetelor de functii, folosirea analizei statice. Securizarea

sistemelor. Actualizarea (patches), izolarea (sandboxing), masini virtuale.

D. BIBLIOGRAFIE

1. Ross Anderson. Security Engineering. John Wiley, 2001

2. Matt Bishop. Computer Security: Art and Science. Addison Wesley, 2002.

3. William Stallings. Cryptography and Network Security, ed. 3, Prentice Hall, 2003

E. PROCEDURA DE EVALUARE

50% activitate pe parcurs (laborator), 50% examen scris (2 ore)

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

1. Network and Computer Security. curs 6.857, Massachussetts Institute of Technology

http://theory.lcs.mit.edu/classes/6.857/

2. Security, curs, Cambridge University. http://www.cl.cam.ac.uk/teaching/current/Security/

2. Computer Security. curs, University of Edinburgh, http://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/cs/

Data: 28.03.2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

             Prof.dr.ing. Vladimir CREŢU       Conf.dr.ing. Marius MINEA

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“VERIFICARE ŞI VALIDARE SOFTWARE”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: IV

Semestrul: 1

Titularul cursului: conf. dr. ing. Marius Minea

Document info
Document views493
Page views493
Page last viewedSat Jan 21 19:56:28 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments