X hits on this document

535 views

0 shares

0 downloads

0 comments

114 / 145

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Examen scris / Distribuită

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Disciplina prezinta teoria si practica asigurarii de software corect si fiabil. Scopul final e dobandirea abilitatii de a evalua importanta si limitarile procesului de verificare si validare, de a proiecta un plan

de testare eficient, a folosi unelte adecvate si a evalua posibilitatile de formalizare si automatizare a testarii intr-un proiect.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Introducere: procesul de dezvoltare software, rolul si impactul verificarii si validarii,

Inspectia codului: documentarea, teoria cleanroom.

Testarea: testare unitara, abordarea white-box si black-box, metrici de acoperire, testarea de integrare, testarea de sistem si de acceptanta testarea de regresie;

Modelare formala: limbaje de modelare, abordari axiomatice si cu automate

Verificarea deductiva: reguli si triplete Hoare, cea mai slaba preconditie, demonstratoare de teoreme

Verificare automata: model checking, proprietati de siguranta si progres

Combinarea metodelor de verificare. Testarea bazata pe specificatii si modele.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Aplicarea practica a diferitelor stadii de testare pe exemple de cod; folosirea uneltelor

si mediilor de testare; proiectarea unui plan de testare pentru o aplicatie software data,

folosirea limbajelor de modelare si specificare; exercitii folosind unelte automate de

verificare (Valgrind, Spin, Blast, etc.); generarea de teste bazata pe modele.

D. BIBLIOGRAFIE

1.  Doron Peled. Software Reliability Methods. Springer, 2001

E. PROCEDURA DE EVALUARE

50% laborator, 50% examen scris (2 ore)

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

1. Black-Box Software Testing, curs, Florida Institute of Technology

http://www.testingeducation.org/BBST/index.html

2. Software Testing and Quality Evaluation, curs SWE 637, George Mason University

http://ise.gmu.edu/~ofut/classes/637/

3. Software Testing, curs 2IW30, Technische Universiteit Eindhoven

http://www.win.tue.nl/~jromijn/2IW30/

Data: 28.03.2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

             Prof.dr.ing. Vladimir CREŢU       Conf.dr.ing. Marius MINEA

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“TEHNICI DE PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: IV

Semestrul: 1

Document info
Document views535
Page views535
Page last viewedTue Jan 24 02:56:14 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments