X hits on this document

445 views

0 shares

0 downloads

0 comments

115 / 145

Titularul cursului: ş.l. dr. ing. Doru Todincă

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Examen scris / Distribuită

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Modelarea si simularea sistemelor numerice folosind limbaje de descriere hardware.

Insusirea unor tehnici de proiectare structurata a sistemelor de calcul folosind limbajul VHDL.

Insusirea elementelor de baza ale limbajului VHDL, ca limbaj reprezentativ de descriere hardware.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1. Introducere: Istoric; Nivelurile de descriere ale unui sistem.; Exemplu de descrieri in VHDL;

2. Modelarea comportamentala secventiala: Procese;Mecanismul de simulare in VHDL; Instructiuni secventiale; instructiunea WAIT; Asignarea secventiala a semnalelor;

3. Modelarea comportamentala concurenta: Asignari concurente de semnale si procesele echivalente; Assert concurent; Blocuri;

4.Elemente de baza ale limbajului: elemente lexicale; tipuri de date simple si compuse;

5. Descrieri structurale si configuratii: descrieri structurale; porturi si generice; configuratii;

6 .Subprograme si PACKAGE: proceduri si functii; functii de rezolutie; PACKAGE si LIBRARY;

7. Elemente avansate ale limbajului VHDL: semnale gardate, instructiunea GENERATE, fisiere in VHDL

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. Modelarea comportamentala secventiala

2. Instructiunea WAIT

3. Modelarea comportamentala concurenta

4. Modelarea structurala. Configuratii

5. Subprograme si Package

6. Functii de rezolutie, semnale rezolvate

7. Semnale gardate, instructiunea GENERATE

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1.

J. Bhasket, ”A VHDL Primer”, Prentice Hall, 1995

2.

P. Eles, K. Kuchcinski, Z. Peng, ”System Synthesis with VHDL”, Kluwer Academic, 1997

3.

P. Ashenden, ”The VHDL Cookbook”, 2006

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris (colocviu), avand o pondere de 50%, iar ponderea laboatorului este tot 50%. Subiectele de examen sunt atat teoretice, cat si aplicative, durata examenului este de 3 ore.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

1. University of Ottawa Canada

2. Dublin City University, Irlanda

3. Linkoping University, Suedia

Data: 28.03.2007

      DIRECTOR DEPARTAMENT                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof. Dr. Ing. Vladimir Cretus.l. dr. Ing. Doru Todinca

Document info
Document views445
Page views445
Page last viewedWed Jan 18 18:53:22 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments