X hits on this document

526 views

0 shares

0 downloads

0 comments

117 / 145

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Examen scris / Distribuită

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

- cunoaşterea bazelor,  caracteristicilorşi tehnologiei comunicaţiei fără fir;

- cunoaşterea bazelor, tipurilor, protocoalelor şi arhitecturii reţelelor fără fir;

- studiul reţelelor globale şi locale fără fir;

- cunoaşterea unor module fără fir tipice;

- dobîndirea de cunoştinţe în vederea comparării diferitelor tipuri de reţele locale fără fir şi alegerii celei mai potrivite pentru o anumită aplicaţie.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Introducere: Comunicaţia fără fir: caracteristici, tipuri, tendinţe; Reţeaua globală; Fundamente ale comunicaţiei fără fir: Transmisia analogică şi digitală; Capacitatea canalului; Multiplexarea; Fundamente ale reţelelor fără fir: Tipuri de reţele fără fir; Tehnici de comutare; Moduri de transfer; Protocoale: Arhitectura TCP/IP,  Modelul OSI; Tehnologia comunicaţiei fără fir: Propagare; Codarea semnalului; Benzi de frecvenţă; Reţele globale  fără fir: Comunicaţia prin satelit; Reţele fără fir celulare; WAP şi IP mobil; WiMAX (IEEE 802.16); Reţele  ad-hoc; Reţele locale fără fir:LAN bazate pe infraroşu; LAN bazate pe WiFi (IEEE 802.11); LAN bazate pe Bluetooth (IEEE 802.15); LAN bazate pe ZigBee (IEEE 802.15.4); LAN bazate pe RFID

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Laborator:

1. Studiul modulului FM Multi-Channel MICA2DOT

2. Studiul modulului MICAz (ZigBee)

3. Studiul unui modul GPS

4. Localizarea unui modul MICA2DOT

5. Localizarea unui modul MICAz

6. Comunicarea între module MICA2DOT

7. Comunicarea între module MICAz

8. Comunicarea MICA2DOT – MICAz

9. Comunicarea MICA2DOT – GPS

10. Comunicarea MICAz – GPS

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1. W. Stallings, Wireless Communications and Networks; Prentice Hall, 2005

2. T. Rappaport, Wireless Communications: Principles and Practice; Prentice Hall, 2002

3. J. W. Mark, W. Zhuang, Wireless Communications and Networking; Prentice Hall, 2002

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris cu ponderea de 67%  în nota finală. Nota de la laborator are ponderea de 33% în nota finală.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

1. The University of Manchester: Digital Wireless Communications and Networks;

2. Purdue University: Wireless Communication Networks;

3. Michigan State University: Wireless Communications and Networking.

Data: 26.03.2007

    DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof. Dr. ing. Vladimir CREŢU        Prof. Dr. ing Mircea POPA

Document info
Document views526
Page views526
Page last viewedMon Jan 23 14:56:54 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments