X hits on this document

539 views

0 shares

0 downloads

0 comments

119 / 145

2

0

2

0

Examen scris / Distribuită

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Acest curs este dedicat prezentării a două paradigme de programare cu largă aplicabilitate în sistemele de operare, precum şi în aplicaţii din cele mai diverse domenii. Exemplificările  vor fi bazate pe platformele  UNIX şi .NET folosind limbaje ca C, Java şi C#. Vor fi, de asemenea, prezentate tipare de programare adecvate. La sfârşitul semestrului studenţii trebuie să poată inţelege rolul programării concurente şi al programării bazate pe evenimente şi să poată aplica aceste paradigme la proiectarea şi implementarea aplicaţiilor.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Introducere:Programare secvenţială, programare concurentă, programare bazată pe evenimente. Principiile programării concurente: Sincronizarea proceselor, excluderea mutuală, situaţii de impas. Mecanisme pentru programare concurentă:Lacăte şi bariere, semafoare, monitoare.  Probleme tipice de programare concurentă: Producător-consumator, readers-writers, problema filozofilor. Limbaje de programare concurentă: Facilităţi în Java şi C#, exemple de programe, tipare de programare.  Programarea bazată pe evenimente: Evenimente, semnale, notificări. Livrarea şi tratarea evenimentelor. Tipare pentru evenimente: Tiparul Observator, tiparul Reactor, modelul push-pull. Facilităţi de programare pentru evenimente: Pachetele java.awt şi javax.swing, facilităţi în C#.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Mecanismele de comunicare interprocese în UNIX. Programe pentru probleme clasice de programare concurentă. Programe concurente în Java şi C#. Tratarea semnalelor în UNIX. Interfeţe grafice în Java. Facilităţi pentru evenimente în C#.

D. BIBLIOGRAFIE  

1.  Gregory R. Andrews, Foundations of Multithreaded, Parallel, and Distributed Computing, Editura Addison-Wesley, 2000

2 Ted Faison, Event-Based Programming;Apress (Springer), 2006

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Lucrări scrise de evaluare a cunoştinţelor, cu subiecte teoretice  şi practice – probleme. Lucrările scrise au ponderea de 2/3 în nota finală, iar activităţile pe parcurs(laborator) ponderea de 1/3.

F.COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALĂ

University of  North Carolina (Chapel Hill – SUA),Universitatea Chalmers (Goeteborg, Suedia),  Universitatea Berna (Elveţia).

Data: 27 martie 2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

                       Prof. Dr. ing. Vladimir Creţu                                                 Prof. Dr. ing. Ioan Jurca

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“PROIECTAREA BAZELOR DE DATE”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: IV

Semestrul: 1

Titularul cursului: prof. dr. ing. Ionel Jian

Colaboratori:  as. ing. Ovidiu Pârvu

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

Document info
Document views539
Page views539
Page last viewedTue Jan 24 09:11:01 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments