X hits on this document

423 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 145

Integrarea culturii româneşti în cultura europeană

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR

A.

Elemente definitorii ale culturii şi civilizaţiei. Factori de influenţă.

B.

Principalele prevederi ale Tratatelor Europene. Constituţia Europeană

C.

Instituţii europene – procesul decizional în Uniunea Europeană

D.

Diferenţe culturale între statele europene. Elemente de cultură europeană.

E.

Valori şi simboluri europene – reflectarea lor pe însemnele monetare

F.

Extinderea Uniunii Europene – integrarea culturii ţărilor central şi est-europene în cultura europeană.

G.

Cultura românească vs. cultura europeană: elemente comune şi elemente specifice. Integrarea culturii româneşti în cultura europeană.

D. BIBLIOGRAFIE:

1.

Rodica Baconsky şi François Benoit (coordonatori) – „Ce este Uniunea Europeană – un ghid pentru tinerii români”, Centrul de Informare al Comisiei Europene în România, 2002

2.

*** - „Uniunea Europeană: Istoric, Instituţii, procese Decizionale”, Institutul European din România, 2003.

E. PROCEDURA DE EVALUARE:

Modalitate de examinare: scris, forma subiectelor: teoretice şi aplicative, 66% seminar – nota finală

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALĂ

University of North Carolina  (Western Europe and European Union Studies)

Standford University (Economic European History)

Université Laval (Culture et Civilisation)

Data: 30.06.2006

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Conf.dr.ec. Septimiu POPAsist. Viorel SÎRBU

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

Document info
Document views423
Page views423
Page last viewedTue Jan 17 09:32:26 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments