X hits on this document

546 views

0 shares

0 downloads

0 comments

120 / 145

2

0

2

0

Examen scris / Distribuită

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Disciplina prezinta principiile de realizare a Bazelor de date  relationale si orientate pe obiecte si metodele de implementare. Exemplificarile se fac in Visual dBase, SQL si PL/SQL Oracle, urmarind cresterea performantelor de cautare si protectia BD. Se implementează interfete utilizator grafice utilizand obiecte Windows, se definesc si se utilizează clase utilizator. Proiectarea BD se face folosind structurile normalizate.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1.

BAZE DE DATE RELATIONALE.   Modelul relational de BD, independenta datelor Relatii, constituanti, domenii, predicate, dependente functionale, semantica atributelor, chei primare si externe.

2.

NORMALIZAREA BD RELATIONALE. Definirea dependentelor functionale.Reguli de inferenta.Forme normale bazate pe cheia primara 1NF, 2NF, 3NF. . Forma normala Boyce - Codd ( BCNF ).Dependente multivaloare si forma normala 4.

3.

ALGEBRA RELATIONALA. Operatii de selectie, proiectie si Join. Operatii de uniune, intersectie. Setul complet de operatii al algebrei relationale.Operatia DIVISION.Compunere si descompunere de relatii.

4.

PROIECTAREA BD RELATIONALE. Analiza aplicatiei.. Alegere constituanti, definire domenii si relatii Definere constringeri in relatii, chei. Caracteristici ale relatiilor. Caracteristici ale BD relationale. Operatii in BD relationale ( INSERT, MODIFY, DELETE ).

5.

LIMBAJUL SQL Oracle pentru BD relationale. Arhitectura componentelor SGBD Oracle. Definire si creare tabele, fisiere index. Functii SQL. Actualizarea tabelelor Update, Insert, Delete. Selectia informatiilor din tabelele BD.  Conceptul de vedere. Selectii imbricate. Executarea operatiilor de JOIN.Outer Join, Self Join.  Integritatea  BD, accesul concurrent la informatii. Constrangeri. Transactii. Controlul accesului la BD. Useri, Role-uri, drepturi sistem si pe obiecte. Comenzi SQL+. Variabile. Rapoarte.Setari.

6.

LIMBAJUL PL/SQL (Procedural Language SQL). PL/SQL o extensie procedurala SQL Oracle.  Structura bloc PL/SQL. Tipuri de date in PL/SQL. Variabile si constante. Variabile de legatura.  Functii PL/SQL. Structura script SQL. Comenzi procedurale. Structuri IF..THEN ..ELSIF,  FOR… LOOP,  WHILE… LOOP, LOOP… EXIT WHEN.  Tratarea Exceptiilor. Definire si utilizare tabele indexate si tipuri RECORD. Definire si utilizare CURSOR. Definire si utilizare TRIGGER. Definire si utilizare Proceduri si Functii.

7.

Baze de date orientate pe obiecte. Conceptele BD orientate pe obiecte. Tipuri de date abstracte, clase si metode. Moştenirea de clasa, subtipuri. Identitatea obiectelor. Implementări orientate pe obiecte in Visual dBase. Interfaţa grafica utilizând designer-ul si obiecte Windows. Programarea aplicaţiilor utilizând obiecte Windows.. Proiectarea bazelor de date relaţional obiectuale utilizând clase definite de utilizator.

8.

Dezvoltare aplicaţii cu Oracle Forms&Reports Builder.  Instalarea produselor Oracle Forms&Reports. Proiectarea unui Form folosind  designer-ul. Structura unui modul Form Builder. Adăugare obiecte imagine. Proiectarea unor grafice. Utilizare butoane si definire de triggere pentru definire metode.

Document info
Document views546
Page views546
Page last viewedTue Jan 24 15:26:39 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments